Posvetovalni obiski Univerze v Ljubljani predstavljeni v reviji Vzgoja in izobraževanje

Dvojna številka revije Vzgoja in izobraževanje (4-5/2020) je namenjena sodelovalnim procesom v izobraževanju in osvetljuje transformativen potencial vodenja procesov na sodelovalne načine. Prispevki v reviji predstavljajo različne prakse in pristope od vrtca do univerze, ki spodbujajo procese soustvarjanja, kreativnost, odprtost za novo in zaupanje v znanje in modrost vsakega sodelujočega; v študijskem procesu, pri vodenju in razvijanju organizacij, pri sodelovanju z okoljem. Uporaba sodelovalnih pristopov nam omogoča dragocen razmislek o tem, kaj je bistvo izobraževanja in učenja, kakšna je vloga nosilcev izobraževanj in kakšna je vloga učečih se.

Posvetovalne obiske smo Univerzi v Ljubljani razvili kot aktivnost, s katero podpiramo prizadevanja članic UL za krepitev kakovosti. Sodelovalni pristop in premišljeno moderiranje procesa sta veliko prispevala k uspehu posvetovalnih obiskov, njihovi koristnosti, prepoznavnosti in nadaljnjemu izvajanju. Vsak obisk poteka v obliki poldnevne sodelovalne delavnice, članica UL se nanj pripravi z izbiro štirih kompleksnih tematik, kjer želi uvesti izboljšave. Obisk se sklene s konkretnimi predlogi izboljšav za dosego posameznega razvojnega cilja.

 

Prvi posvetovalni obisk, UL TEOF, 2014 (slika: Humus d.o.o.)

 

Povezava do spletne strani Zavoda RS za šolstvo, kjer je revijo mogoče kupiti:

https://www.zrss.si/zalozba/knjigarnica/podrobno?publikacija=811