Kakovost na UL

Temeljni pristop k zagotavljanju kakovosti Univerze v Ljubljani (UL) je t.i. cikel PDCA oziroma načrtuj-naredi-preveri-ukrepaj (ang. plan-do-check-act). Predstavlja štiristopenjsko metodo upravljanja, ki zajema načrtovanje, izvajanje načrtovanih ukrepov, bdenje nad in preverjanje ustreznosti izvedbe ter ukrepanje na podlagi pridobljenih izkušenj z izvedbo.

Sistem kakovosti UL tako temelji na zaključeni povratni zanki (ang. QA feedback loop), z jasnimi procesi določanja ciljev in prioritet, načrtovanja ukrepov ter delovanja, implementacije začrtanih aktivnosti in spremljanja ter evalvacije izvedenih aktivnosti in ukrepov, vključno z vrednotenjem učinkov, kar postane vstopna informacija za nov cikel načrtovanja.

Delovanje sistema kakovosti ter njegove temeljne procese in načela določa Pravilnik o sistemu kakovosti UL.

Več o organiziranju kakovosti na UL >>