• E-usposabljanje na temo oblikovanja ukrepov

    V okviru Programa usposabljanj za kulturo kakovosti UL bomo za zaposlene na UL izvedli usposabljanje Oblikovanje ukrepov za izboljšanje poslovnih procesov na članicah UL, namenjeno pripravljavcem samoevalvacijskih, poslovnih in drugih poročil na članicah oz. UL, skrbnikom študijskih >>

  • Vabilo: 6. nacionalni posvet INOVUP

    Nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Dobre pedagoške prakse za spodbujanje študijske zavzetosti v akademski skupnosti se bo odvil v četrtek, 3. 6. 2021, med 10.00 in 15.00 uro v videokonferenčnem okolju MS Teams. Podrobnosti posveta, program >>

  • Vpis EQ-Arts v Evropski register agencij EQAR

    Evropski register agencij EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) je po izvedenem postopku zunanje evalvacije sprejel odločitev o vpisu EQ-Arts (Enhancing Quality in the Arts) v register EQAR. Več informacij na spletni strani Evropskega registra >>

Kakovost na UL

Temeljni pristop k zagotavljanju kakovosti Univerze v Ljubljani (UL) je t.i. cikel PDCA oziroma načrtuj-naredi-preveri-ukrepaj (ang. plan-do-check-act). Predstavlja štiristopenjsko metodo upravljanja, ki zajema načrtovanje, izvajanje načrtovanih ukrepov, bdenje nad in preverjanje ustreznosti izvedbe ter ukrepanje na podlagi pridobljenih izkušenj z izvedbo.

Sistem kakovosti UL tako temelji na zaključeni povratni zanki (ang. QA feedback loop), z jasnimi procesi določanja ciljev in prioritet, načrtovanja ukrepov ter delovanja, implementacije začrtanih aktivnosti in spremljanja ter evalvacije izvedenih aktivnosti in ukrepov, vključno z vrednotenjem učinkov, kar postane vstopna informacija za nov cikel načrtovanja.

Delovanje sistema kakovosti ter njegove temeljne procese in načela določa Pravilnik o sistemu kakovosti UL.

Več o organiziranju kakovosti na UL >>