Training and development

In order to ensure the continuous pedagogical and professional development of employees at the University of Ljubljana (UL), we carry out various training. Training and other forms of education take place at the university and UL members, as well as in external organizations. Many training are intended especially for pedagogical workers and researchers, while others are prepared for all categories of employees.

In addition to training in the area of  teaching and learning, which is primarily intended for pedagogical staff, we also provide general training for all employees (communication, organization, leadership, IT, foreign languages, etc.), training for quality research performence, and specific training to meet specific requirements of work processes. We also provide training designed to work with special groups of students and are important for the pedagogical and professional development of higher education teachers and associates (e.g. training for tutors and for working with students with special needs).

Training in the area of learning and teaching

Training in the area of learning and teaching is very important for the development of pedagogical competencies. The great success and interest in the training of the KUL project encouraged support for the continuation of the training from its own resources and the path to a more systematic implementation of training. Training in the area of learning and teaching were mainly carried out within the training for innovative forms of learning and teaching, which were prepared within the project Innovative Learning and Teaching for Quality Careers of Graduates and Excellent Higher Education (INOVUP). We also provide training in the use of information and communication technology (ICT) in the study process, which is carried out within the Centre for the use of ICT in the pedagogical process. It seeks to promote flexible forms of learning by integrating the didactic use of ICT into the higher education pedagogical process and learning to strengthen digital skills and digital literacy of students and graduates.

More about implemented and planned trainings for learning and teaching (only in Slovene) >>

Training in the area of the culture of quality

In order to better work together in the work and study process and to monitor and develop the quality of our work, we carry out a training program for the area of the culture of quality. They are intended for pedagogical and non-pedagogical workers. Through training for the culture of quality, we promote culture and the quality system (training for designing measures, training for better self-evaluation of study programs), strengthen competencies for public speaking (rhetoric in Slovene and English), for improved communication and cooperation (conflict resolution), leadership in higher education space. We also added training for personal growth and health (stress management, mindfulness) to the training plan in the area of the culture of quality.

Naziv usposabljanjaIzvajalec_kaDatum izvedbe
Identiteta in avtoriteta v vodenju in sodelovanju (za tajnike UL)Nikolaj Mejaš, O.K. Consulting19. 5. 2022
Uspešno podajanje podajanje povratnih informacij (za tajnike UL)Simona Frumen, Konstruktivni pogovori v zahtevnih situacijah20. 5. 2022
Uspešno javno nastopanje v angleščinilekt. dr. Cvetka Sokolov, UL FF9. 6. in 13. 6. 2022
Retorika v slovenščiniprof. dr. Hotimir Tividar, UL FF15. 6., 21. 6. in 22. 6. 2022
Naziv usposabljanjaIzvajalec_kaDatum izvedbe
Podpora obvladovanju stresa: kako spodbuditi lastne notranje vire (i)mag. Maja Bajt, Inštitut tukaj in zdaj26. 1. 2021
Podpora obvladovanju stresa: kako spodbuditi lastne notranje vire (i)mag. Maja Bajt, Inštitut tukaj in zdaj10. 2. 2020
Priprava na evalvacijski razgovor – strokovni delavcimag. Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic11. 5. 2021
Priprava na evalvacijski razgovor – viskošolski učitelji in sodelavcimag. Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic11. 5. 2021
Priprava na evalvacijski razgovor – strokovni delavcimag. Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic12. 5. 2021
Priprava na evalvacijski razgovor – vodstvamag. Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic12. 5. 2021
Priprava na evalvacijski razgovor – viskošolski učitelji in sodelavcimag. Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic12. 5. 2021
Priprava na evalvacijski razgovor – vodstvamag. Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic13. 5. 2021
Priprava na evalvacijski razgovor – vodstvamag. Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic14. 5. 2021
Priprava na evalvacijski razgovor – viskošolski učitelji in sodelavcimag. Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic14. 5. 2021
Priprava na evalvacijski razgovormag. Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic14. 5. 2021
Usposabljanje za e-izvedbo posvetovalnega obiskamag. Marjeta Novak, Organizacijski in osebni razvoj, mag. Vanja Perovšek, UL3. 6. 2021
Oblikovanje ukrepov za izboljšanje poslovnih procesov na članicah ULprof. dr. Tomaž Čater, UL EF10. 9. 2021
Razvoj trajnostnega vodenja v praksiizr. prof. dr. Judita Peterlin, UL EF10. 9. 2021
Poslovni bonton na virtualnih dogodkihdr. Liljana Buhač, Dominus Libro učilište suvremenih poslovnih komunikacija16. 9. 2021
Čuječnost za obvladovanje stresa in izboljšanje zdravja – nadaljevalno srečanjeRobert Križaj, SATI12. 11. 2021
Usposabljanje za nove člane registra posvetovalnih skupinmag. Marjeta Novak, Organizacijski in osebni razvoj, mag. Vanja Perovšek, UL24. 11 in 25. 11. 2021
Strateško ukrepanje: oblikovanje in uresničevanje elementov strategije na članicah ULprof. dr. Tomaž Čater, UL EF7. 12. in 9. 12. 2021
Osnove razumevanja psihološke travme v podporo univerzitetnemu deluprof. dr. Metka Kuhar, UL FDV15. 12. 2021
Kako pristopati k študentu ali sodelavcu po kriznem dogodku?dr. Andreja Lavrič, Uprava RS za zaščito in reševanje20. 12. 2021
Uspešno javno nastopanje v angleščinilekt. dr. Cvetka Sokolov, UL FF1., 2., 8., in 9. 7. 2021
Uspešno javno nastopanje v angleščiniUL FF, lekt. dr. Cvetka Sokolov3., 4., 10., in 11. 2. 2021
Čuječnost za obvladovanje stresa in izboljšanje zdravja – uvodna delavnicaRobert Križaj, SATI7. 9. in 14. 9. 2021
Retorika v slovenščiniprof. dr. Hotimir Tividar, UL FF8., 13., in 14. 7. 2021
Retorika v slovenščiniprof. dr. Hotimir Tividar, UL FF28., 29. 10., in 3. 1. 2021 
Naziv usposabljanjaIzvajalec_kaDatum izvedbe
Postavljanje ciljev in uresničevanje planov prof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta13. 1. 2020
Oblikovanje ukrepov za izboljšanje poslovnih procesovprof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta15. 1. 2020
Reševanje konfliktovSandi Kofol, uni. dipl. psiholog; O. K. Consulting22. 1. 2020
Reševanje konfliktovSandi Kofol, uni. dipl. psiholog; O. K. Consulting27 .1. 2020
Retorika v slovenščiniprof. dr. Hotimir Tivadar (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko)12., 18, in 19. 6. 2020
Uspešno javno nastopanje v angleščinilekt. dr. Cvetka Sokolov (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko)9., 10., 16. in 17. 7. 2020
Uspešno javno nastopanje v angleščinilekt. dr. Cvetka Sokolov (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko)15., 16., 22. in 23. 9. 2020
Retorika v slovenščiniprof. dr. Hotimir Tivadar (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko)17., 18., in 24. 9. 2020
Oblikovanje ukrepov za izboljšanje poslovnih procesov na članicah ULprof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta23. 11. 2020
Strateško ukrepanje: oblikovanje in uresničevanje elementov strategije na članicah ULprof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta25. in 27. 11. 2020
Strateško ukrepanje: oblikovanje in uresničevanje elementov strategije na članicah ULprof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta8. in 10. 12. 2020
Oblikovanje ukrepov za izboljšanje poslovnih procesov na članicah ULprof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta9. 12. 2020
Javno nastopanje v angleškem jezikulekt. dr. Cvetka Sokolov (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko)10., 11, 17. in 18. 12. 2020
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting15. 12. 2020, dopoldne
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting15. 12. 2020, popoldne
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting16. 12. 2020
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting17. 12. 2020, dopoldne
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting17. 12. 2020, popoldne
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting21. 12. 2020
Čuječnost za obvladovanje stresa in izboljšanje zdravjaRobert Križaj, uni. dipl. ekon., SATI center16. in 23. 12. 2020
Poslovni bonton v virtualnem okolju – spoštovanje sebe in drugih v virtualnem okoljuDr. sc. Ljiljana Buhač, Dominus Libro učilište suvremenih poslovnih komunikacija23. 12. 2020

Training evaluation report