Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) poziva k posredovanju pripomb, predlogov, pomislekov in podobnega k objavljenemu osnutku Vodnika po zunanjih presojah NAKVIS.

Pripombe bodo zbirali do 20. 4. 2021, več informacij najdete na spletni strani NAKVIS.