Mednarodne evalvacije in akreditacije

Pomembno razvojno vlogo na področju kakovosti predstavljajo mednarodne evalvacije in akreditacije, saj sodelovanje v mednarodnih evalvacijah in pridobivanje mednarodnih akreditacij pospešuje razvijanje kakovosti skozi celoten proces- od priprav in evalvacijskega obiska do končnih rezultatov postopka. Mednarodne akreditacije povečujejo vidnost UL, posameznih članic in programov, v mednarodnem prostoru in v okviru posameznih strok. Na področjih, kjer takšnih akreditacij ni ali pa niso relevantne, se članice UL lahko odločajo za potrditev ustrezanja mednarodnim merilom, kjer so ti dogovorjeni. Kjer merila niso dogovorjena mednarodno, se lahko odločijo za mednarodno zunanjo evalvacijo, ki ni nujno vezana na posamezno področje.

Mednarodna institucionalna akreditacija z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu na Finskem

V okviru mednarodne institucionalne akreditacije UL se odvijajo priprave na mednarodno akreditacijo z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu na Finskem FINECC (Finnish Education Evaluation Centre). Cilj akreditacije je vključiti zaposlene na UL, študente in ostale deležnike k prepoznavanju prednosti, dobrih praks ter področij izboljšanja v dejavnostih visokošolskih zavodov. Ravno tako je namen podpreti visokošolske ustanove pri doseganju lastnih ciljev in s tem ustvariti pogoje za nenehen razvoj visokošolskih ustanov. FINEEC tako ocenjuje ustreznost, funkcionalnost in učinkovitost sistema kakovosti visokošolske ustanove, pri čemer se osredotoča na ustvarjanje kompetenc, spodbujanje nacionalnega in mednarodnega vpliva, spodbujanje kvalitete in dobrega počutja, ter na univerzo kot učečo se ustanovo. Na podlagi tega torej FINEEC ovrednoti postopke, ki jih visokošolska ustanova uporablja za vzdrževanje in izboljšanje kakovosti svojih dejavnosti.

Programske akreditacije in znamke na področju tehnike in naravoslovja
Programska akreditacija na področju inženirstva, informatike, naravoslovja in matematike ASIINASIIN (Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) je nemška agencija, članica Evropskega registra za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. V Nemčiji in mednarodno izvaja akreditacije in evalvacije ter svetovanje za organizacijski razvoj. Prepoznana je predvsem za študije inženirstva, informatike, matematike in naravoslovja.
Fakulteta za elektrotehniko ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika
Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika
Fakulteta za elektrotehniko ULInterdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija
Fakulteta za računalništvo in informatiko UL
Fakulteta za računalništvo in informatiko ULInterdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Multimedija
Fakulteta za elektrotehniko UL
Fakulteta za računalništvo in informatiko ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
Magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in informatika
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Operativno gradbeništvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Geodezija in geoinformatika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin
Magistrski študijski program 2. stopnje Gradbeništvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Stavbarstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Geodezija in geoinformatika
Magistrski študijski program 2. stopnje Prostorsko načrtovanje
Fakulteta za strojništvo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo – projektno aplikativni program
Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program
EUR-ACE® znamka za programe inženirstvaASIIN je ustanovna članica mreže ENAEE (European Network for the Accreditation of Engineering Education), v kateri se združujejo organizacije, ki v Evropskem visokošolskem prostoru izobražujejo inženirje. Od leta 2006 je ASIIN pooblaščena, da v primeru izpolnjenih meril študijskim programom poleg svojega pečata podeljuje EUR-ACE® znamko, ki prepoznava zelo kakovostne študijske programe inženirstva v Evropi in širše. Visokošolska institucija pridobi certifikat z EUR-ACE® znamko, kar povečuje prepoznavnost diplomantov ter mobilnost in priznavanje med institucijami, ki imajo to znamko.
Fakulteta za elektrotehniko ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika
Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika
Fakulteta za elektrotehniko ULInterdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija
Fakulteta za računalništvo in informatiko UL
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Operativno gradbeništvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Geodezija in geoinformatika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin
Magistrski študijski program 2. stopnje Gradbeništvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Stavbarstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Geodezija in geoinformatika
Magistrski študijski program 2. stopnje Prostorsko načrtovanje
Fakulteta za strojništvo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo – projektno aplikativni program
Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program
Eurolabel® znamka na področju kemijeECTN (European Chemistry Thematic Network Association) je zveza Evropske kemijske tematske mreže, v kateri sodelujejo visokošolske institucije, nacionalna kemijska združenja in kemijska podjetja. ECTN je razvila kvalifikacijski okvir, ki ga je potrdila Evropska zveza za kemijske in molekularne znanosti EuCheMS, za študijske programe kemije vseh treh stopenj in podeljuje znamko Eurolabel® z imeni Chemistry Eurobachelor®, Chemistry Euromaster® in Chemistry Doctorate Eurolabel®.
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Kemija
Magistrski študijski program 2. stopnje Kemija
IFLA akreditacija študijskih programov krajinske arhitektureIFLA (International Federation of Lanscape Architects) si prizadeva zvišati strokovnost prakticiranja krajinske arhitekture v Evropi in po svetu, zato želi vzpostaviti priznano raven visokošolskih kvalifikacij na tem področju.
Biotehniška fakulteta ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Krajinska arhitektura
Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura
Programske akreditacije na področju družboslovja
AMBA programska akreditacija na področju managementa za MBA programeAMBA (Association of MBAs) je najvišji standard uspešnosti v podiplomskem poslovnem izobraževanju. Samo najboljša 2 odstotka poslovnih šol na svetu sta prejela akreditacijo AMBA za svoje programe MBA, MBM in DBA. Akreditacija, ki se podrobno osredotoča na študijski program in ne na celotno institucijo, je podeljena le tistim programom, ki izpolnjujejo najvišje standarde v poučevanju, učnih načrtih in interakcijah s študenti.
Ekonomska fakulteta ULMagistrski študijski program 2. stopnje Poslovodenje in organizacija
UNWTO TedQual sistem certificiranja na področju turizmaSvetovna turistična organizacija (kratica WTO oz. UNWTO) je agencija OZN, ki deluje kot svetovalno telo in oblikuje smernice za razvoj turizma v državah članicah ter zbira statistične podatke o trendih v turizmu. Podeljuje certifikate UNWTO TedQual ob doseženi ustreznosti standardov na petih področjih, ki vključujejo tako notranje kot zunanje vidike programov, z namenom podpore razvoju programov izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja na področju turizma.
Ekonomska fakulteta ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Univerzitetna poslovna in ekonomska šola – usmeritev Turizem
Magistrski študijski program 2. stopnje Turizem
CEQUINT certifikat konzorcija ECA za kakovost internacionalizacijeEvropski konzorcij za akreditacijo v visokem šolstvu ECA (European Consortium for Accreditation) združuje evropske agencije za zagotavljanje kakovosti, pri čemer si prizadeva delovati kot mednarodno priznan pospeševalec inovativnosti pri akreditacijah in zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu. Spodbuja internacionalizacijo in vrhunsko delovanje svojih članic. Uspešna evalvacija vodi do ECA certifikata za kakovost internacionalizacije CeQuInt – za študijski program ali za institucijo. Certifikat pomeni, da je program ali institucija uspešno vključila mednarodno in medkulturno dimenzijo v namen, vlogo in izvajanje študija.
Ekonomska fakulteta ULMagistrski študijski program 2. stopnje Mednarodno poslovanje
EAPAA programska akreditacija na področju javne upraveEvropska zveza za akreditacijo področja javne uprave EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation) je edini uveljavljen evropski akter na področju kakovosti univerzitetnega izobraževanja v javni upravi, pri čemer spodbuja razvoj študijskih programov in inovativnih pristopov učenja in poučevanja. Program evalvirajo glede na njegovo poslanstvo, specifični profil in kontekst.
Fakulteta za javno upravo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Upravljanje javnega sektorja
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Uprava
Magistrski študijski program 2. stopnje Uprava – Upravljanje javnega sektorja
Mednarodne institucionalne akreditacije
EQUIS institucionalna akreditacija na področju managementaEFMD (European Foundation for Management Development) svetovna mreža, ki združuje več kot 900 organizacij iz 88 držav, je nepridobitna organizacija, namenjena razvoju managementa. Globalno je priznana kot podeljevalka akreditacij EQUIS (European Quality Improvement System) za poslovne šole, programe in korporativne univerze. Je institucionalna akreditacija, ki vključuje evalvacijo vseh dejavnosti posamezne poslovne šole, vključno s študijskimi programi, vseživljenjskim učenjem, razvojem znanja in doprinosom k družbi. EQUIS je v svetu uveljavljen kot eden od vodilnih akreditacijskih sistemov poslovnih šol. Priznan je med potencialnimi študenti, profesorji, delodajalci, potencialnimi naročniki in v javnosti ter je pogosto predpogoj za vstop na rangirne lestvice na tem področju. EQUIS akreditacijo je pridobilo le 176 šol v 42 državah.
Ekonomska fakulteta UL
AACSB institucionalna akreditacija na področju poslovnega izobraževanjaV ZDA je na področju poslovnega izobraževanja najbolj znana mednarodna akreditacija AACSB, ki jo podeljuje ameriška organizacija AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Združenje je bilo ustanovljeno leta 1916 in vključuje 1600 pretežno izobraževalnih institucij v več kot 90 državah. Institucije z AACSB akreditacijo ustrezajo zahtevnim in celovitim akreditacijskim standardom, ki so razdeljeni na štiri področja: strateško upravljanje institucije in inovacije; delovanje in vpetost vseh deležnikov; učenje in poučevanje; akademsko, raziskovalno in poklicno udejstvovanje.
Ekonomska fakulteta UL
ISO institucionalna akreditacija za preizkuševalne laboratorijeAkreditacijske listine za laboratorije v Sloveniji podeljuje akreditacijski organ Slovenska akreditacija. Za preizkuševalne laboratorije se uporablja sistem SIST EN ISO/IEC 17025, akreditacija poteka v skladu z mednarodnimi sporazumi o priznavanju akreditacij in pomeni upoštevanje mednarodnih standardov. Akreditacija je potrditev, ki se nanaša na organ za ugotavljanje skladnosti in jo kot tretja stranka izda akreditacijski organ (v Sloveniji je to Slovenska akreditacija) ter z njo prizna usposobljenost akreditiranega organa (npr. laboratorija, kontrolnega ali certifikacijskega organa) za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti.
Veterinarska fakulteta UL
EAEVE evropska institucionalna akreditacija za veterinarsko izobraževanjeEAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) je evropska zveza institucij za veterinarsko izobraževanje in predstavlja akreditacijsko avtoriteto za veterinarsko izobraževanje v Evropi. V evalvacijah EAEVE v sodelovanju s FVE (Federation of Veterinarians of Europe) preverja naslednje vidike: študenti in pedagogi; tipi usposabljanj; klinične vaje znotraj in zunaj institucije.
Veterinarska fakulteta UL
Akreditacija za usposabljanje skladno s STCW konvencijo na področju pomorstvaAkreditacija za usposabljanja pomorščakov je del širšega preverjanja ustrezanja slovenskega sistema pomorskega izobraževanja, usposabljanja in certificiranja, skladno z Direktivo 2008/106/EC, ter Mednarodno konvencijo o standardih usposabljanj, certificiranju in varnosti v pomorstvu STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978). Direktiva določa minimalne ravni izobraževanja pomorščakov, konvencija pa poleg mednarodno dogovorjenih standardov vsebuje tudi smernice za njihovo izpolnjevanje. Evropska agencija za pomorsko varnost EMSA (European Maritime Safety Agency) ima za preverjanje ustrezanja z omenjeno direktivo in konvencijo nabor pooblaščenih agencij. Institucija, ki deluje skladno s konvencijo in direktivo, ima vzpostavljen sistem kakovosti, ki zagotavlja izpolnjevanje standardov.
Fakulteta za pomorstvo in promet UL (institucionalna akreditacija)
Fakulteta za pomorstvo in promet ULVisokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Navtika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Ladijsko strojništvo
Druge mednarodne akreditacije
BGCI akreditacija botaničnih vrtovBGCI (Botanic Gardens Conservation International) je največja svetovna mreža za ohranitev rastlin. V letu 2018 je začela izdajati tudi certifikate, s katerimi razlikuje med botaničnimi vrtovi in tistimi, ki to niso, priznava dosežke pri ohranjanju rastlin in ustrezanje najvišjim mednarodnim standardom na področju. Merila zajemajo strateško vodenje in upravljanje; dostopnost javnosti; dokumentirane zbirke; izobraževanje javnosti; hortikulturo; obseg raziskovanja; ohranjanje rastlin, trajnost in etiko; ekspertizo na področju in vključenost v mrežo BGCI.
Biotehniška fakulteta ULBotanični vrt
ALTE znak kakovosti za testiranje znanja tujih jezikovEvropsko združenje ALTE (Association of Language Testers in Europe) je razvila skupne strokovne standarde kakovosti, ki pokrivajo vse faze procesa preverjanja znanja jezika in so uporabni za vse jezike ter zagotavljajo kakovost izvajalcev izpitov, ki so člani ALTE.
Filozofska fakulteta ULCenter za slovenščino kot drugi/tuji jezik
ASIIN institucionalna in programska evalvacijaASIIN (Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) je nemška agencija, članica Evropskega registra za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. V Nemčiji in mednarodno izvaja akreditacije in evalvacije ter svetovanje za organizacijski razvoj. Prepoznana je predvsem za študije inženirstva, informatike, matematike in naravoslovja.
Fakulteta za farmacijo UL (institucionalna evalvacija)
Fakulteta za šport UL (institucionalna evalvacija)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Operativno gradbeništvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Geodezija in geoinformatika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin
Magistrski študijski program 2. stopnje Gradbeništvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Stavbarstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Geodezija in geoinformatika
Magistrski študijski program 2. stopnje Prostorsko načrtovanje
EMSA institucionalna in programska evalvacijaEvropska agencija za pomorsko varnost EMSA (European Maritime Safety Agency) ima za preverjanje ustreznosti z Direktivo 2008/106/EC ter Mednarodno konvencijo o standardih usposabljanj, certificiranju in varnosti v pomorstvu STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978) nabor pooblaščenih agencij. Institucija, ki deluje skladno s konvencijo in direktivo, ima vzpostavljen sistem kakovosti, ki zagotavlja izpolnjevanje standardov.
Fakulteta za pomorstvo in promet UL (institucionalna evalvacija)
Fakulteta za pomorstvo in promet ULVisokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Navtika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Ladijsko strojništvo
BUREAU VERITAS institucionalna evalvacijaBUREAU VERITAS je mednarodno podjetje za ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje s področja kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti.
Fakulteta za pomorstvo in promet UL (institucionalna evalvacija)
AHGPS institucionalna evalvacijaAHGPS (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) je nemška agencija, ki izvaja postopke akreditacije študijskih programov 1. in 2. stopnje ter institucionalne evalvacije visokošolskih zavodov s področja zdravstvenih in socialnih ved.
Medicinska fakulteta UL (institucionalna evalvacija)
AVEPRO institucionalna in programska evalvacijaAVEPRO (Holy See’s Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and Faculties) je vatikanska agencija, ki med drugim izvaja postopke zunanje evalvacije na visokošolskih zavodih s področja teologije.
Teološka fakulteta UL (institucionalna evalvacija – v teku)
Teološka fakulteta ULEnoviti magistrski študijski program 2. stopnje Teologija

Pregled mednarodnih akreditacij, evalvacij in indeksov UL