Mednarodne evalvacije in akreditacije

Pomembno razvojno vlogo na področju kakovosti predstavljajo mednarodne evalvacije in akreditacije, saj sodelovanje v mednarodnih evalvacijah in pridobivanje mednarodnih akreditacij pospešuje razvijanje kakovosti skozi celoten proces- od priprav in evalvacijskega obiska do končnih rezultatov postopka. Mednarodne akreditacije povečujejo vidnost UL, posameznih članic in programov, v mednarodnem prostoru in v okviru posameznih strok. Na področjih, kjer takšnih akreditacij ni ali pa niso relevantne, se članice UL lahko odločajo za potrditev ustrezanja mednarodnim merilom, kjer so ti dogovorjeni. Kjer merila niso dogovorjena mednarodno, se lahko odločijo za mednarodno zunanjo evalvacijo, ki ni nujno vezana na posamezno področje.

Mednarodna institucionalna akreditacija z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu na Finskem

V okviru mednarodne institucionalne akreditacije UL se odvijajo priprave na mednarodno akreditacijo z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu na Finskem FINECC (Finnish Education Evaluation Centre). Cilj akreditacije je vključiti zaposlene na UL, študente in ostale deležnike k prepoznavanju prednosti, dobrih praks ter področij izboljšanja v dejavnostih visokošolskih zavodov. Ravno tako je namen podpreti visokošolske ustanove pri doseganju lastnih ciljev in s tem ustvariti pogoje za nenehen razvoj visokošolskih ustanov. FINEEC tako ocenjuje ustreznost, funkcionalnost in učinkovitost sistema kakovosti visokošolske ustanove, pri čemer se osredotoča na ustvarjanje kompetenc, spodbujanje nacionalnega in mednarodnega vpliva, spodbujanje kvalitete in dobrega počutja, ter na univerzo kot učečo se ustanovo. Na podlagi tega torej FINEEC ovrednoti postopke, ki jih visokošolska ustanova uporablja za vzdrževanje in izboljšanje kakovosti svojih dejavnosti.

EQUIS institucionalna akreditacija svetovne mreže EFMD na področju managementa
Ekonomska fakulteta UL
AACSB institucionalna akreditacija na področju poslovnega izobraževanja
Ekonomska fakulteta UL
ISO institucionalna akreditacija za preizkuševalne laboratorije
Veterinarska fakulteta UL
EAEVE evropska institucionalna akreditacija za veterinarsko izobraževanje
Veterinarska fakulteta UL
ASIIN programska akreditacija na področju inženirstva, informatike, naravoslovja in matematike
Fakulteta za elektrotehniko ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika
Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika
Fakulteta za elektrotehniko ULInterdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija
Fakulteta za računalništvo in informatiko UL
Fakulteta za računalništvo in informatiko ULInterdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Multimedija
Fakulteta za elektrotehniko UL
Fakulteta za računalništvo in informatiko ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
Magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in informatika
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Operativno gradbeništvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Geodezija in geoinformatika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin
Magistrski študijski program 2. stopnje Gradbeništvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Stavbarstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Geodezija in geoinformatika
Magistrski študijski program 2. stopnje Prostorsko načrtovanje
Fakulteta za strojništvo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo – projektno aplikativni program
Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program
IFLA akreditacija študijskih programov krajinske arhitekture
Biotehniška fakulteta ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Krajinska arhitektura
Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura
Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti – področje krajinske arhitekture
AMBA programska akreditacija na področju managementa za MBA programe
Ekonomska fakulteta ULMagistrski študijski program 2. stopnje Poslovodenje in organizacija
EAPAA programska akreditacija na področju javne uprave
Fakulteta za javno upravo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Upravljanje javnega sektorja
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Uprava
Magistrski študijski program 2. stopnje Uprava – Upravljanje javnega sektorja
Programska akreditacija o skladnosti z EU direktivo o priznavanju poklicnih kvalifikacij
Fakulteta za arhitekturo ULEnovit magistrski študij 2. stopnje Arhitektura
Akreditacija za usposabljanje v skladu s STCW konvencijo na področju pomorstva
Fakulteta za pomorstvo in
promet UL
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Navtika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Ladijsko strojništvo
BGCI akreditacija botaničnih vrtov
Biotehniška fakulteta ULBotanični vrt
ALTE-Q znak kakovosti za testiranje znanja tujih jezikov
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik,
Filozofska fakulteta UL
Izpiti iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika (na osnovni ravni, višji ravni, ravni odličnosti)

BUREAU VERITAS institucionalna evalvacija
Fakulteta za pomorstvo in promet UL (institucionalna evalvacija)
AHPGS institucionalna evalvacija
Medicinska fakulteta UL (institucionalna evalvacija)
ASIIN institucionalna in programska evalvacija
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Operativno gradbeništvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Geodezija in geoinformatika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin
Magistrski študijski program 2. stopnje Gradbeništvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Stavbarstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Geodezija in geoinformatika
Magistrski študijski program 2. stopnje Prostorsko načrtovanje
Fakulteta za farmacijo UL (institucionalna evalvacija)
Fakulteta za šport UL (institucionalna evalvacija)
EMSA institucionalna in programska evalvacija
Fakulteta za pomorstvo in promet ULVisokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Navtika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Ladijsko strojništvo
Fakulteta za pomorstvo in promet UL (institucionalna evalvacija)
AVEPRO institucionalna in programska evalvacija
Teološka fakulteta ULEnoviti magistrski študijski program 2. stopnje Teologija
Teološka fakulteta UL (institucionalna evalvacija – v teku)
EST programska evalvacija
Filozofska fakulteta ULInterdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje: Prevodoslovje
HR Excellence in Research Award
Univerza v Ljubljani (institucionalna)
EUR-ACE® znamka za programe inženirstva
Fakulteta za elektrotehniko ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika
Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika
Fakulteta za elektrotehniko UL
ter Fakulteta za računalništvo
in informatiko UL
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Operativno gradbeništvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Geodezija in geoinformatika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin
Magistrski študijski program 2. stopnje Gradbeništvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Stavbarstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Geodezija in geoinformatika
Magistrski študijski program 2. stopnje Prostorsko načrtovanje
Fakulteta za strojništvo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo – projektno aplikativni program
Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program
Eurolabel® znamka na področju kemije
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Kemija
Magistrski študijski program 2. stopnje Kemija
EMT znamka kakovosti za področje prevajanja
Filozofska fakulteta ULMagistrski študijski program 2. stopnje Prevajanje
CIUTI certifikat za področje prevajanja in tolmačenja
Filozofska fakulteta ULMagistrski študijski program 2. stopnje Prevajanje
Magistrski študijski program 2. stopnje Tolmačenje
EMCI certifikat za področje tolmačenja
Filozofska fakulteta ULMagistrski študijski program 2. stopnje Tolmačenje
UNWTO TedQual sistem certificiranja na področju turizma
Ekonomska fakulteta ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Univerzitetna poslovna in ekonomska šola – usmeritev Turizem
Magistrski študijski program 2. stopnje Turizem
CEQUINT certifikat konzorcija ECA za kakovost internacionalizacije
Ekonomska fakulteta ULMagistrski študijski program 2. stopnje Mednarodno poslovanje
FEANI indeks
Biotehniška fakulteta ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Lesarstvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – zootehnika
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kmetijstvo – agronomija
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Krajinska arhitektura
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Lesarsko inženirstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Lesarstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Agronomija
Magistrski študijski program 2. stopnje Krajinska arhitektura
Magistrski študijski program 2. stopnje Znanost o živalih
Fakulteta za elektrotehniko ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika
Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika
Fakulteta za računalništvo in informatiko ULInterdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Multimedija
Fakulteta za elektrotehniko ULInterdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Multimedija
Fakulteta za računalništvo in informatiko ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informatika
Magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in informatika
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Gradbeništvo
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Operativno gradbeništvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Geodezija in geoinformatika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin
Magistrski študijski program 2. stopnje Gradbeništvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Geodezija in geoinformatika
Magistrski študijski program 2. stopnje Prostorsko načrtovanje
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Kemijsko inženirstvo
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Kemijska tehnologija
Magistrski študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo
Fakulteta za pomorstvo in promet ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Tehnologija prometa in logistika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Navtika
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Ladijsko strojništvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Pomorstvo
Magistrski študijski program 2. stopnje Promet
Fakulteta za strojništvo ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Strojništvo – projektno aplikativni program
Magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program
Naravoslovnotehniška fakulteta ULUniverzitetni študijski program 1. stopnje Načrtovanje tekstilij in oblačil
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Inženirstvo materialov
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Geotehnologija in rudarstvo
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Metalurške tehnologije
Magistrski študijski program 2. stopnje Načrtovanje tekstilij in oblačil
Magistrski študijski program 2. stopnje Geotehnologija
Magistrski študijski program 2. stopnje Metalurgija in materiali

Pregled mednarodnih akreditacij, evalvacij in indeksov UL