Enakost spolov

Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo v letu 2022 sprejeli  dokument z naslovom Načrt uveljavljanja enakosti spolov (NES). Namen dokumenta je ustvariti močno politiko enakosti spolov, saj na UL menimo, da je naša uspešnost odvisna tudi od tega, koliko bomo uspeli v pedagoško in raziskovalno delo vključiti vse zaposlene in privabiti nove znanstvenice in znanstvenike brez stereotipnih predstav o mejah zmožnosti in sposobnosti glede na spol ali drugih osebnih okoliščin (etničnost, starost, spolna usmerjenost, itd.)

Na UL smo sprejeli predpise, s katerimi omogočamo usklajevanje poklicnega in zasebnega oz. družinskega življenja kot enega najpomembnejših pogojev za uveljavljanje enakih možnosti žensk in moških v družbi ter doseganje enake ekonomske neodvisnosti, kar vodi do enakosti spola. Ravno tako izvajamo usposabljanja in izobraževanja (Enake možnosti in upravljanje talentov, Obvladovanje uporov proti spremembam, …), s katerimi premagujemo splošne ovire.

Delovna skupina, ki je pripravila dokument, je začela z delom oktobra 2021, v sestavi:

Strokovna podpora skupini

Že Pekinška izhodišča za ukrepanje (Četrta svetovna konferenca OZN o ženskah, Peking 1995) navajajo, da sta uravnotežena zastopanost spolov in vključevanje vidika spolov ključna za uresničevanje enakosti spolov.

Evropski inštitut za enakost spolov navaja tri cilje, za katere Evropska komisija meni, da vodijo k uspešnemu izvajanju načela enakosti spolov na področju raziskovanja in inovacij:

  • enakost spolov pri karierah na področju znanosti,
  • zagotavljanje enakomerne zastopanosti spola znotraj odločevalskih procesov in teles,
  • integracija vidika spola v raziskovalni in inovacijski kontekst.

Pri izvajanju načela enakosti spolov upoštevamo smernice Evropske komisije, Evropskega inštituta za enakost spolov ter druge relevantne dokumente in strategije.

Dokumenti in analize

UL je z julijem 2020 zaključila praznovanje prvih sto let svojega obstoja. Post jubilejni čas sovpada tudi z obdobjem priprave novih strategij ter institucionalnih in programskih pregledov oz. evalvacij, ko je nujno potrebno tudi pregledati pretekle prakse in udejanjanje iztekajočih se strateških dokumentov oz. njihovih akcijskih načrtov.

Primer takega pregleda je tudi integracija načela enakosti spolov, ki je v zavesti UL – tudi na institucionalni ravni – že dlje časa. V tej luči tako v spodnjih dokumentih podajamo kratek pregled pretekle institucionalne prakse ter izpostavljamo področja, ki bi jih bilo v prihodnje še posebej vredno osvetliti.

UL se zavzema za akademsko okolje, v katerem ni prostora za nasilje, spolno in drugo nadlegovanje ali trpinčenje. Zato je nesprejemljivo vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali sovražno okolje. UL se zavezuje k aktivni politiki ustvarjanja in ohranjanja akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na njihove osebne okoliščine.

Senat UL in Upravni odbor UL sta sprejela Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju.