Evropski register agencij EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) je po izvedenem postopku zunanje evalvacije sprejel odločitev o vpisu EQ-Arts (Enhancing Quality in the Arts) v register EQAR.

Več informacij na spletni strani Evropskega registra agencij EQAR.