Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je pripravila smernice za izvedbo evalvacijskega obiska na daljavo, namenjene vsem sodelujočim za načrtovanje, organizacijo in izvedbo obiska ter pripravo poročila.

Smernice za izvedbo evalvacijskega obiska na daljavo so objavljene na spletni strani NAKVIS.