Projects and interesting practices

Project KUL (2013-2015) was the first large-scale project for the University of Ljubljana (UL) dedicated to quality. We implemented systematic, integrated and development measures to upgrade the quality system at UL. With the KUL project, we encouraged the development of a common quality culture by including all 26 UL members and establishing a new way of cooperation.

Currently (2018–2022), another large-scale project Innovative Learning and Teaching for Quality Careers of Graduates and Excellent Higher Education (INOVUP) is underway, with the aim of improving the quality of higher education by introducing more flexible, modern forms of learning and teaching. Through its activities, the INOVUP project contributes to improving the teaching competencies of higher education teachers and associates.

Naziv usposabljanjaOrganizacijaIzvajalec_kaDatum izvedbe
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta
doc. dr. Milena Košak Babuder13. 1. 2021
asist. dr. Suzana Pulec Lah
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina13. 1. 2021
Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvuUniverza v Ljubljaniizr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc15. 1. 2021
doc. dr. Borut Mikulec
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina19. 1. 2021
O čem pravzaprav govorimo, ko govorimo o spletnem izobraževanju (What we are talking about when we talk about e-learning and online education)Univerza v Ljubljanidr. Sandra Kučina Softić (E-learning Network EDEN)19. 1. 2021
Svetovalnica za študente – primer dobre prakse pri delu s študenti s posebnimi potrebami in posebnimi statusiUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Marta Licardo20. 1. 2021
Vplivi sodobne generacije študentov na načrtovanje inovativnih pristopov k visokošolskemu izobraževanjuUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Vesna Godina Vuk21. 1. 2021
Inovativni pristopi k mentoriranju raziskovalnih delUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dddr. Joca Zurc26. 1. 2021
Vpliv novih paradigem andragoške teorije in prakse na zaposljivost diplomantov visokošolskega izobraževanjaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Polona Kelava28. 1. 2021
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina2. 2. 2021
Značilnosti in izzivi skupinskega dela s študentiUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. dr. Jana Kalin3. 2. 2021
Uporaba interaktivnega videa v študijskem procesuUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaMaja Vičič Krabonja3. 2. 2021
Miti in sodobna znanstvena spoznanja o spodbujanju kakovostnega učenjaUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Katja Košir4. 2. 2021
Poučevanje, učenje in nova normalnost: primer Aotearoa Nova Zelandije in moč pripovedovanja zgodbUniverza v Ljubljaniizr. prof. dr. Matevž Rašković5. 2. 2021
Prožni pristop h kvalitativni analizi podatkovFakulteta za informacijske študije Novo mestodoc. dr. Urška Fric5. 2. 2021
Značilnosti in izzivi skupinskega dela s študentiUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. dr. Jana Kalin9. 2. 2021
Visokošolsko izobraževanje skozi umetniško izkušnjoUniverza na PrimorskemUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta10. 2. 2021
Didaktični izzivi in doživljanje študentov pri likovni dejavnostiUniverza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta
doc. dr. Robert Potočnik11. 2. 2021
asist. Janja Rihtar
doc. dr. Dunja Pivac, Univerza v Splitu
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimiUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tjaša Filipčič11. 2. 2021
Pristopi k načrtovanju didaktično ustrezne uporabe spletnega učnega okoljaUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetared. prof. dr. Marjan Krašna15. 2. 2021
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina16. 2. 2021
Značilnosti in prilagoditev študija na daljavo na primeru študentov s skotopičnim sindromomUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Polona Kelava17. 2. 2021
Inovativni pristopi motiviranja študentov in učiteljevUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Andreja Lavrič18. 2. 2021
Terensko delo in njegov položaj v visokošolskem izobraževanju: izzivi in priložnostiUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Gregor Torkar23. 2. 2021
Visokošolsko izobraževanje v pogojih medkulturnostiUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Vesna Godina Vuk26. 2. 2021
Otroško in mladinsko leposlovje pri različnih predmetih v inovativnem izobraževanju in poučevanju bodočih učiteljevUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetared. prof. dr. Dragica Haramija3. 3. 2021
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina3. 3. 2021
Poučevanje in razvoj vodenja v 21. stoletju: inovativni pristop razvoja trajnostnega vodenjaUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Judita Peterlin5. 3. 2021
Vprašanja za spodbujanje večje aktivnosti študentovUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Andreja Lavrič11. 3. 2021
Vodenje – praktični pristopi k vodstvenim praksam pri poučevanju, učenju in delu (Host leading. A practical approach to leadership practices in collaborative teaching, learning and work scenarios)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaRachel Lindner (Univerza Paderborn, Nemčija)17. 3. 2021
Spodbujanje čuječnosti v študijskem procesuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Janja Tekavc19. 3. 2021
Podpora študentom s posebnimi potrebami za doseganje akademskih standardovUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Biba A. Rebolj22. 3. 2021
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina24. 3. 2021
Evalvacija primernosti prilagoditev za študente s posebnimi potrebamiUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Biba A. Rebolj29. 3. 2021
Inovativni pristopi motiviranja študentov in učiteljevUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Andreja Lavrič1. 4. 2021
Spodbujanje čuječnosti v študijskem procesuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Janja Tekavc2. 4. 2021
Kako povečati učno uspešnost in študijske dosežke študentov: primer inovativnosti šolskega sistema na JaponskemUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dddr. Joca Zurc12. 4. 2021
Spremljanje (ne)uspeha študentov s posebnim statusom pri študijuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Biba A. Rebolj12. 4. 2021
Inovativno vrednotenje znanja študentov naravoslovjaUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaprof. dr. Iztok Devetak14. 4. 2021
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina14. 4. 2021
Načela na študenta osredinjenega načrtovanja in izvajanja visokošolskega izobraževanjaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Sonja Rutar16. 4. 2021
Igre kot prožna oblika utrjevanja in sprotnega preverjanja študijskih vsebinUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dr. Brigita Kacjan16. 4. 2021
Vprašanja za spodbujanje večje aktivnosti študentovUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Andreja Lavrič22. 4. 2021
Spletna orodja ocenjevanja na daljavoUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Stanko Pelc23. 4. 2021
Kako povečati učno uspešnost in študijske dosežke študentov: primer inovativnosti šolskega sistema na JaponskemUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dddr. Joca Zurc23. 4. 2021
Inovativni pristopi motiviranja študentov in učiteljevUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Andreja Lavrič6. 5. 2021
Podpora in spodbujanje odličnosti pri superviziji doktorskih študentov (Supporting and encouraging excellence in doctoral supervision)Inovativni pristopi motiviranja študentov in učiteljevUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. Melita Kovačević (Univerza v Zagrebu)12. 5. 2021
Debata “pro et contra” v visokošolskem izobraževanjuUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tomaž Grušovnik14. 5. 2021
Vplivi sodobne generacije študentov na načrtovanje inovativnih pristopov k visokošolskemu izobraževanju – 1.delUniverza v Mariboru,
Filozofska fakulteta
izr. prof. dr. Vesna Godina Vuk20. 5. 2021
Supervizija doktorskih študentov (Supervision of PhD students)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. Melita Kovačević (Univerza v Zagrebu)25. 5. 2021
Vprašanja za spodbujanje večje aktivnosti študentovUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Andreja Lavrič27. 5. 2021
Vzpostavljanje inkluzivno naravnane učne skupnostiUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Katja Jeznik3. 6. 2021
Vodenje raziskovalno-pedagoškega tima v smeri trajnostnega delovanjaUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Judita Peterlin8. 6. 2021
Visokošolsko izobraževanje v pogojih medkulturnosti – 1.delUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Vesna Godina Vuk10. 6. 2021
Naziv usposabljanjaOrganizacijaIzvajalec_kaDatum izvedbe
Načrtovanje priprave in izvedbe mentorstva na fakulteti za praktično usposabljanje študentov (nepedagoška praksa)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš10. 1. 2020
Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanjaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tina Vršnik Perše24. 1. 2020
Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programihUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dr. Andrej Naterer24. 1. 2020
Kaj potrebuje izkušnja, da postane (po)učna? (za multiplikatorje)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Danijela Makovec Radovan28. 1. 2020
izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
mag. Zlata Ploštajner
mag. Vanja Perovšek
Spodbujanje aktivnega študija v večjih in manjših skupinah študentovUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. dr. Barica Marentič Požarnik31. 1. 2020
Raziskovanje s povezovanjem ali facilitiranje kot inovativna metoda dela v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Smiljana Gartner31. 1. 2020
Holistični pristopi v religiozni edukacijiUniverza v Ljubljani, Teološka fakultetaasist. dr. Iva Nežič Glavica4. 2. 2020
Spodbujanje aktivnega študija v večjih in manjših skupinah študentovUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. ddr. Barica Marentič Požarnik7. 2. 2020
Načrtovanje pedagoškega procesa in priprava na predavanje in vajeUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetared. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek19. 2. 2020
Poučevanje za doseganje višjih nivojev miselnih veščin pri študentihUniverza v Mariboruizr. prof. dr. Slavko Cvetek20. 2. 2020
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetovUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik21. 2. 2020
Vzpostavljanje vključujoče učne skupnosti v visokošolskem okoljuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Robert Repnik6. 3. 2020
Kako sestaviti dobra vprašanja izbirnega tipa v naravoslovnih študijskih programih?Univerza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Andraž Stožer9. 3. 2020
izr. prof. dr. Sara Tement
Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik14. 4. 2020
Kako kakovostno izvajati študij na daljavo in preživetiUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Marko Radovan28. 4. 2020
Bo še kdaj tako, kot je bilo? Vpliv trenutne krize in izolacije na prakso, pojmovanje in odnos do rabe sodobnih tehnologij v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Damijan Štefanc29. 4. 2020
Izobraževanje na daljavo in avtorske praviceUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Maja Bogataj Jančič5. 5. 2020
Kako sta povezana spremljanje in ocenjevanje znanja z učenjem pri poučevanju na daljavoUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Sonja Rutar11. 5. 2020
Šarolta Godnič Vičič, viš. pred.
Sokratski dialog kot učna tehnikaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tomaž Grušovnik14. 5. 2020
Vizualizacija v pedagoškem deluUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaDragana Prijanovič19. 5. 2020
Sokratski dialog kot učna tehnikaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tomaž Grušovnik21. 5. 2020
Primerjava uporabe učnih metod med Univerzo v Coimbri, Univerzo na Azorih in Univerzo v MariboruUniverza v Mariboru, Fakulteta za energetikored. prof. dr. Jurij Avsec21. 5. 2020
Izvajanje in razvoj uveljavljenih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik22. 5. 2020
Preverjanje in ocenjevanje znanja v visokošolskem izobraževanjuUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Petra Dolenc22. 5. 2020
dr. Ana Bardorfer, pred.
Kako povečati učno uspešnost in študijske dosežke študentov: primer inovativnosti šolskega sistema na JaponskemUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dddr. Joca Zurc25. 5. 2020
Izvajanje izpitov na daljavo z uporabo aplikacij Exam.net in MoodleUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Marko Radovan26. 5. 2020
Fleksibilni učni itinerariji – izziv ali nadlogaUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vededoc. dr. Branislav Šmitek27. 5. 2020
Motivacija študentov za sodelovalno učenjeUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikored. prof. dr. Maja Stojanović28. 5. 2020
Poučevanje vodenja v 21. stoletjuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Judita Peterlin29. 5. 2020
Sprotno in končno preverjanje znanja na daljavoUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Stanko Pelc29. 5. 2020
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetovUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik1. 6. 2020
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja negospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetovUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik2. 6. 2020
Retorika in govor (z oz. raje brez maske)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. dr. Tivadar Hotimir2. 6. 2020
Primeri dobrih praks visokošolskega poučevanja v BelgijiUniverza v Mariborured. prof. dr. Matjaž Šraml3. 6. 2020
Več kot le predavanje: o učenju z raziskovanjem prek spletaUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Iztok Tomažič3. 6. 2020
Pristop lateralnega mišljenja v naravoslovjuUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikored. prof. dr. Maja Stojanović9. 6. 2020
Igre kot prožna oblika utrjevanja in sprotnega preverjanja študijskih vsebinUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dr. Brigita Kacjan10. 6. 2020
Usposabljanje za razvoj didaktično učinkovitega in varnega laboratorijskega in terenskega dela ter eksperimentalnih predavanj na področju fizikeUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik11. 6. 2020
Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik12. 6. 2020
Miti in sodobna znanstvena spoznanja o spodbujanju kakovostnega učenjaUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Katja Košir16. 6. 2020
Mentoriranje doktorskih študentov – Vzpostavljanje sodelovalnega odnosaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaProf. Vijay Kumar Mallan, Higher Development Education Center, University of Otago, Nova Zelandija22. 6. 2020
Mentoriranje doktorskih študentov – Aktivno spodbujanje za uspešno pripravo doktorskega delaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaProf. Vijay Kumar Mallan, Higher Development Education Center, University of Otago, Nova Zelandija23. 6. 2020
Izboljševanje kakovosti učenja in poučevanja z vključevanjem gibanja in priprava učnega okoljaUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Vesna Štemberger23. 6. 2020
Luka Leitinger
Konstruktivizem kot prožna oblika poučevanja za spodbujanje analitičnega mišljenjaFakulteta za informacijske študije Novo mestodoc. dr. Nuša Erman29. 6. 2020
Kako sestaviti dobra vprašanja izbirnega tipa v naravoslovnih študijskih programih?Univerza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Sara Tement1. 7. 2020
izr. prof. dr. Andraž Stožer
Uporaba eTwinninga za mednarodno sodelovanje v okviru pedagoških študijskih programovUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetadoc. dr. Jerneja Pavlin3. 7. 2020
Poučevanje vodenja v 21. stoletjuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Judita Peterlin7. 7. 2020
Inovativnost na Univerzi v Manchestru: koncept trajnostnosti in e-učenjeUniverza v Ljubljani, Fakulteta za upravolekt. Manica Danko8. 7. 2020
lekt. Vida Zorko
Pristopi k načrtovanju didaktično ustrezne uporabe spletnega učnega okoljaUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetared. prof. dr. Marjan Krašna9. 7. 2020
Supervizija doktorskih študentovUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. Melita Kovačević10. 7. 2020
Podpora in spodbujanje odličnosti pri superviziji doktorskih študentov (Supporting and encouraging excellence in doctoral supervision)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. Melita Kovačević15. 7. 2020
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimiUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tjaša Filipčič21. 8. 2020
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s slepoto in slabovidnostjoUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetadoc. dr. Ingrid Žolgar Jerković4. 9. 2020
O treh vrstah odličnosti visokošolskega učiteljaUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Danijela Makovec Radovan8. 9. 2020
Poučevanje za aktiven študijUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Barbara Šteh17. 9. 2020
Pedagoški pristopi k uvajanju novih tehnologij v študijski proces (Introduction to Online T&L)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Kay Hack (Advance HE)23. 9. 2020
Humaniziranje učenja na daljavo: Vidiki sodelovalnega učenja v času pandemije (Humanizing online learning: Perspectives on learning collaboratively in a pandemic)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Norman Vaughan (Mount Royal University)28. 9. 2020
Ustvarjanje prožnega modela za kombinirano učenje v živo in na daljavo (Creating a Flexible Blended Model for Remote and In-person Learning)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Heather Clayton Staker (Ready to Blend)29. 9. 2020
Prek izkušnje do raziskovanjaUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakultetadoc. dr. Iztok Tomažič30. 9. 2020
Sodobni pogledi in prakse spremljanja in ocenjevanja znanjaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Petra Dolenc6. 10. 2020
Načini in primeri ocenjevanja znanjaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetadr. Ana Bardorfer, viš. pred.9. 10. 2020
Načrtovanje prožnih kombiniranih modelov sodelovalnega študijskega dela (Designing Collaborative Work for Flexible Blended Models)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Heather Clayton Staker13. 10. 2020
Ocenjevanje na daljavoUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Stanko Pelc16. 10. 2020
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina21. 10. 2020
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina4. 11. 2020
Vpliv novih paradigem andragoške teorije in prakse na zaposljivost diplomantov v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Polona Kelava5. 11. 2020
Razvojnopsihološke značilnosti mladih na prehodu v odraslost kot ključno izhodiščeUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad6. 11. 2020
Obrnjeno učenje v visokošolskem poučevanju (Flipped learning in higher education teaching)Univerza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Branko Bognar, Filozofski fakultet Osjek6. 11. 2020
Izboljševanje študijskega dela z vključevanjem gibanja in s pripravo učnega okoljaUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Vesna Štemberger12. 11. 2020
Inovativno vrednotenje znanja študentov naravoslovjaUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaprof. dr. Iztok Devetak13. 11. 2020
Strategije samoregulacijskega učenjaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Sonja Rutar13. 11. 2020
Vodenje dejavnosti 1-na-1 s študenti pri izvajanju mešanih kombiniranih modelov (Leading Successfull 1-on-1 Check-ins with Students for Flexible Blended Models)Univerza v Ljubljanidr. Heather Clayton Staker17. 11. 2020
Inkluzivnost in dostopnost visokega šolstvaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetadoc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday20. 11. 2020
Multiplikacijski učinki usklajevanja interesov študentov, delodajalcev, profesorjevUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in informatikoizr. prof. dr. Drago Bokal23.  11. 2020
Ocenjevanje in povratna informacija kot orodji za spodbujanje učenja študentov (Assessment and Feedback for Promoting Student Learning)Univerza v Ljubljanidr. Patrick Baughan25. 11. 2020
Sodelovanje s študenti s statusom študenta s posebnimi potrebami pri prilagajanju študijskega procesaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetadoc. dr. Karmen Drljić27. 11. 2020
Izvajanje s tehnologijo podprtega ocenjevanja na učinkovit študijUniverza v Ljubljanidr. Patrick Baughan2. 12. 2020
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina2. 12. 2020
Vloga visokošolskega učitelja in aktivne oblike dela s študenti,Univerza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Silva Bratož4. 12. 2020
Vprašanja v predavalnici – njihov pomen in vrste vprašanjAnja Pirih, lektor, Dottore di ricerca, R. Italia
Odprta razprava prilagodljivih kombiniranih modelih (Open Discussion and Q&A about Flexible Blended Models)Univerza v Ljubljanidr. Heather Clayton Staker8. 12. 2020
Spletno in kombinirano učenje v visokošolskem izobraževanju: izbira in implementacija sodobnih komunikacijskih medijevUniverza v Mariboru, Rektorat UMAnnick Hayen, Univerza v Hasseltu, Belgija10. 12. 2020
Ward Belet, Univerza v Hasseltu, Belgija
Na študenta osredinjen proces priprave zaključnih delUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetadr. Nina Krmac, viš. pred.11. 12. 2020
Spletna orodja za spremljanje priprave zaključnih nalog: finski primer priporočil, kultura in evalvacijaUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetadr. Johannes Pernaa18. 12. 2020
Dimenzije prožnega učenja in poučevanja (Izzivi pri izvajanju pedagoškega procesa na daljavo)Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turisticadr. Nina Lovec, lektor18. 12. 2020
Milka Sinkovič, lektor
Izzivi in dileme ocenjevanja znanja pri visokošolskem izobraževanju na daljavoUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Damijan Štefanc23. 12. 2020
Naziv usposabljanjaOrganizacijaIzvajalec_kaDatum izvedbe
Kompetence mentorja – visokošolskega učitelja za učinkovito vodenje praktičnega usposabljanja študentov (nepedagoška praksa)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš7. 12. 2018
Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakultetaizr. prof. dr. Damjan štefanc17. 12. 2018
Značilnosti in posebne potrebe študentov s posebnimi potrebami v visokošolskem izobraževanju – Uvodno usposabljanjeUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetadoc. dr. Milena Košak Babuder19. 12. 2018
izr. prof. dr. Tjaša Filipčič
asist. dr. Jerneja Bovšak Brce
asist. dr. Ingrid Žolgar
Načrtovanje priprave in izvedbe mentorstva na fakulteti za praktično usposabljanje študentov (nepedagoška praksa)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš25. 1. 2019
Specifika visokošolskega pouka pri delu z velikimi in majhnimi skupinami študentovUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaprof. dr. Milena Ivanuš Grmek31. 1. 2019
Razvijanje pedagoških, socialno-emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanjaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tina Vršnik Perše14. 2. 2019
Evalvacija mentorstva na fakulteti za visokošolske študente na praktičnem usposabljanju (nepedagoška praksa)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš22. 2. 2019
Priprava študenta na izdelavo kakovostnega zaključnega delaUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetared. prof. dr. Michelle Gadpaille26. 0. 2019
Predano in odgovorno raziskovanje in poučevanje (Committed and responsible research and teaching)Univerza v Mariboru, Pedagoška fakultetaprof. dr. sc. Siniša Opić8. 3. 2019
Vzpostavljanje inkluzivno naravnane učne skupnostiUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Katja Jeznik12. 3. 2019
Zavzetost pri pedagoškem delu v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Sara Tement21. 3. 2019
Visokošolsko izobraževanje v pogojih medkulturnostiUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dr. Vesna Vuk Godina26. 3. 2019
Problemsko učenje v virtualnih sodelovalnih okoljihUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Alenka Lipovec28. 3. 2019
Transkulturnost v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaprof. dr. Vesna Kondrič Horvat29. 3. 2019
Sodobni pogledi na razvoj uma in inteligenosti: prispevek k spodbujanju prožnega učenja na visokošolski ravniUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaprof. Andreas Dimitriou1. 4. 2019
Spreminjanje človekovega uma: razvojno primeren program spodbujanja mišljenja v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaprof. Andreas Dimitriou2. 4. 2019
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetovUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik 3. 4. 2019
Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc 5. 4. 2019
doc. dr. Borut Mikulec
Načrtovanje študijskih aktivnosti, učni izidi in spremljanje napredka študentov v visokem šolstvuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaprof. dr. sc. Edita Borić9. 4. 2019
Vrednotenje in ocenjevanje znanja v visokem šolstvuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaprof. dr. sc. Edita Borić10. 4. 2019
Izvajanje in razvoj uveljavljenih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja 1Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik10. 4. 2019
Obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Sara Tement11. 4. 2019
Izboljševanje kakovosti učenja in poučevanja z vključevanjem gibanja in priprava učnega okoljaUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Vesna štemberger4/17. 4. 2019
Luka Leitinger
Prilagoditev učnega procesa za uspešno podporo študentom s posebnim statusom – primer dvojne kariere študentov športnikovUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Janja Tekavc17. 4. 2019
Izvajanje in razvoj uveljavljenih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja 2Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik17. 4. 2019
Vplivi predhodne socializacije na potek in rezultate visokošolskega izobraževanjaUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dr. Vesna Vuk Godina18. 4. 2019
Inovativne oblike vrednotenja znanja študentov naravoslovja IUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Iztok Devetak19. 4. 2019
Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programihUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dr. Andrej Naterer19. 4. 2019
Terensko delo kot oblika poučevanja v visokošolskem izobraževanju IUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Gregor Torkar19. 4. 2019
Usposabljanje za razvoj didaktično učinkovitega in varnega laboratorijskega in terenskega dela ter eksperimentalnih predavanj na področju fizikeUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik24. 4. 2019
Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programihUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dr. Andrej Naterer26. 4. 2019
Značilnosti mladih v Sloveniji 2010 – 2020: specifikacije dela s študenti omenjenih generacijUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Miran Lavrič6. 5. 2019
Učni pristopi in učenje skozi sodobno vizualno umetnost-teorija in praksaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Maria Hernandez Sampelayo Matos7. 5. 2019
Pravna in pedagoška izhodišča razvoja kritičnega mišljenjaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Andraž Teršek8. 5. 2019
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetovUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik8. 5. 2019
Sodelovalno učenje: načrtovanje, analiza in ovrednotenje – teorija in praksaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Maria Hernandez Sampelayo Matos8. 5. 2019
Strategije razvoja kritičnega mišljenja v visokošolskem prostoruUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Andraž Teršek9. 5. 2019
Prožne oblike praktičnega usposabljanja študentov na likovno-umetniškem področju izven matične institucijeUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Jurij Selan9. 5. 2019
dr. Uršula Podobnik, viš. pred.
Zavzeti učitelji_zavzeti študenti? Spodbujanje zavzetosti za študijUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Katja Košir9. 5. 2019
Projektno učenje in na nalogah osnovano učenje: načrtovanje, analiza in ovrednotenje- teorija in praksaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Maria Hernandez Sampelayo Matos9. 5. 2019
Terensko delo kot oblika poučevanja v visokošolskem izobraževanju IIUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Gregor Torkar10. 5. 2019
Prožne oblike praktičnega usposabljanja študentov na likovno-umetniškem področju izven matične institucijeUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Jurij Selan10. 5. 2019
dr. Uršula Podobnik, viš. pred.
Inovativne oblike vrednotenja znanja študentov naravoslovja IIUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Iztok Devetak15. 5. 2019
Izvajanje in razvoj uveljavljenih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področja 2Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik15. 5. 2019
Izvajanje (samo)evalvacije v visokošolskem okolju s pomočjo spletnih orodij za anketiranjeUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Jasna Mažgon17. 5. 2019
Kako realizirati na študente osredinjeno učenje z oblikovanjem skupnosti raziskovanja – filozofski temelji in praksaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Grušovnik17. 5. 2019
Uvajanje aktivnega odmora kot metode za dvig kakovosti učenja in poučevanjaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Janja Tekavc17. 5. 2019
Uporaba novih učnih oblik, metod, pristopov v luči kakovosti visokošolskega študijaUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Tadej Vidmar21. 5. 2019
Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkov – Prenos znanja multiplikatorjaFakulteta za informacijske študije Novo mestodoc. dr.Nuša Erman21. 5. 2019
Od izkustvenega do raziskovalnega učenjaUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakultetadoc. dr. Iztok Tomažič22. 5. 2019
prof. dr. Christoph Randler
Krajši izobraževalni moduli in njihova implementacija v študijskem procesuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Marta Licardo23. 5. 2019
Teorija računalniškega mišljenja z vključevanjem razvojno psiholoških vidikov v visokošolsko izobraževanjeUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaprof. dr. Andrej Brodnik24. 5. 2019
doc. dr. Sonja Čotar Konrad
Razvijanje ustvarjalnosti v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Jerneja Žnidaršič24. 5. 2019
Problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljihUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Alenka Lipovec28. 5. 2019
Ustvarjalnost v visokem šolstvu – se je lahko naučimo in jo preizkušamo?Univerza v Mariboru, Filozofska fakultetared. prof. dr. Victor Kennedy28. 5. 2019
Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju analize podatkovFakulteta za informacijske študije Novo mestodoc. dr. Nuša Erman30. 5. 2019
Upoštevanje značilnosti mladih v procesu učenja in poučevanja:specifikacije dela s študenti generacij 2010-2020 v SlovenijiUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Miran Lavrič31. 5. 2019
Transformativna znanja in poučevanje za vrednote – Prenos znanja multiplikatorjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za turizemdoc. dr. Marjetka Rangus10. 6. 2019
Visokošolski pristopi poučevanja v finski praksi (multiplikatorske izkušnje iz Finske) – Prenos znanja multiplikatorjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikodoc. dr. Andreja špernjak12. 6. 2019
Multiplikacijski učinki vključevanja znanstvene literature v poučevanje, sodelovanje z delodajalci in dopolnjevanja vsebine predmetov s ciljem povečatiUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Drago Bokal12. 6. 2019
Projektno delo v naravoslovjuUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaprof. dr. Vesna Ferk Savec13. 6. 2019
izr. prof. dr. Sevil Akaygün
asist. Špela Hrast
Zavzeti učitelji zavzeti študenti? Spodbujanje zavzetosti študentov za študijUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Katja Košir13. 6. 2019
Spletno poučevanje kot možnost in priložnost za zagotavljanje fleksibilnosti visokega šolstvaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetadoc. dr. Dejan Paliska14. 6. 2019
študij v medkulturnem in večjezičnem okolju; dojemanje sebe in drugihUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študijedoc. dr. Neva Čebron17. 6. 2019
Sophie Burton
Predstavitev v mednarodnem akademskem okoljuUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študijedoc. dr. Neva Čebron20. 6. 2019
Sophie Burton
Svetovalnica za študente – primer dobre prakse pri delu s študenti s posebnimi potrebami in posebnimi statusiUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Marta Licardo20. 6. 2019
Različne vloge visokošolskega učitelja v izobraževalnem procesuUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Marija Javornik Krečič21. 6. 2019
Ocenjevanje in povratne informacije v večjezičnem in medkulturnem okoljuUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študijedoc. dr. Neva Čebron27. 6. 2019
Sophie Burton
Dojemanje in spodbujanje študentske odzivnostiUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študijedoc. dr. Neva Čebron1. 7. 2019
Sophie Burton
Metode in oblike dela v visokošolskem učnem procesuUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Marija Javornik Krečič1. 7. 2019
študenti s posebnimi potrebami v procesu inkluzijeUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetared. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc 2. 7. 2019
Visokošolsko poučevanje v Angliji – utrinki in refleksija multiplikatorskih izkušenj – Prenos znanja multiplikatorjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikodoc. dr. Janja Majer Kovačič4. 7. 2019
Podpora pedagoškim delavcem pri poučevanju – Prenos znanja multiplikatorjaUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Marija Javornik Krečič12. 7. 2019
Poučevanje v praksi poslovnih šol – Prenos znanja multiplikatorjaUniverza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakultetaizr. prof. dr. Lidija Hauptman12. 7. 2019
Krajši pregled delovanja visokošolskega sistema in pristopov poučevanja v norveški praksi (multiplikatorske izkušnje iz NTNU) – Prenos znanja multiplikatorjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za logistikodoc. dr. Benjamin Marcen24. 7. 2019
Multisenzorski prostor kot metoda poučevanja – Prenos znanja multiplikatorjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vededoc. dr. Danijela Frangež25. 7. 2019
Digitalno poučevanje in učenje: nekaj orodij ter odprtih izobraževalnih virov – Prenos znanja multiplikatorjaUniverza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakultetaizr. prof. dr. Alenka Kavkler29. 7. 2019
Na študenta osredinjeno poučevanje in delo s študenti v okviru oddaljenega dostopa – Prenos znanja multiplikatorjaUniverza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakultetaprof. dr. Žan Jan Oplotnik30. 7. 2019
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimiUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tjaša Filipčič21. 8. 2019
Razvijanje ustvarjalnosti v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Jerneja Žnidaršič28. 8. 2019
Razvijanje pedagoških, socialno-emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanjaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tina Vršnik Perše29. 8. 2019
Samopredstavitev in kulturna identitetaUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študijedoc. dr. Neva Čebron2. 9. 2019
Sophie Burton
Prilagodljivost in prepoznavanje obnašanjskih vzorcevUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študijedoc. dr. Neva Čebron5. 9. 2019
Sophie Burton
Načrtovanje učnih izidov v visokem šolstvuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc6. 9. 2019
doc. dr. Borut Mikulec
“Soba za pobeg” kot izobraževalna metodaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoprof. dr. Maja Stojanović6. 9. 2019
Kulturne razlike pri pisnem izražanjuUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študijedoc. dr.Neva Čebron9. 9. 2019
Sophie Burton
Zavzeti učitelji-zavzeti študenti? Spodbujanje zavzetosti študentov za študijUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Katja Košir9. 9. 2019
Preverjanje in ocenjevanje kot podpora kakovostnemu učenjuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. ddr. Barica Marentič Požarnik17. 9. 2019
Vplivi sodobne generacije študentov na načrtovanje inovativnih pristopov k visokošolskemu izobraževanjuUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Vesna Godina Vuk17. 9. 2019
Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanjuUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetadoc. dr. Jerneja Pavlin18. in 19. 9. 2019
dr. Ana Gostinčar Blagotinšek, viš. pred.
izr. prof. dr. Dušan Krnel
Skupinsko delo v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. dr. Janica Kalin19. 9. 2019
Poučevanje za aktiven študijUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Barbara šteh19. 9. 2019
Sodobni učni pristopi v sodelovalnih učnih okoljihUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetared. prof. dr. Marjan Krašna19. 9. 2019
Problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljihUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Alenka Lipovec20. 9. 2019
Problemsko učenje pri likovni dejavnosti na visokošolski ravniUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetadoc. dr. Robert Potočnik23. 9. 2019
asist. Janja Rihtar
doc. dr. Dunja Pivac
Vpliv pojmovanj visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev na prožno poučevanjeUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaprof. dr. Milena Ivanuš Grmek26. 9. 2019
Znanstvene komunikacijske veščine za izboljšanje kakovosti poučevanjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoprof. dr. Maja Stojanović27. 9. 2019
Avtorske pravice v izobraževanjuUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vededr. Maja Bogataj Jančič1. 10. 2019
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja negospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetovUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik10. 10. 2019
Načini učenja in razvojno psihološke značilnosti mladostnikov na prehodu v zgodnjo odraslostUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad11. 10. 2019
izr. prof. dr. Sonja Rutar
Aktivne oblike dela in vključevanja študentov v učni procesUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Silva Bratož18. 10. 2019
Anja Pirih, lektor, Dottore di ricerca, R. Italia
Raziskovalna etika v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dr. Smiljana Gartner18. 10. 2019
Uvajanje aktivnega odmora kot metode za dvig kakovosti učenja in poučevanjaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Janja Tekavc18. 10. 2019
Vsi problemi niso enaki – problemsko učenje v sodelovalnih učnih okoljihUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Alenka Lipovec22. 10. 2019
Obrnjeno učenje v visokošolskem poučevanjuUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Branko Bognar24. 10. 2019
Na študenta osredinjen proces priprave zaključnih del in zagotavljanje profesionalne orientacije v procesu študijaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaprof. dr. Majda Cencič25. 10. 2019
dr. Nina Krmac
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za gluhe in naglušne študente ter študente z govorno-jezikovnimi motnjamiUniverza v Ljubljani,doc. dr. Damjana Kogovšek29. 10. 2019
Pedagoška fakultetadr. Jerneja Novšak Brce
študenti s posebnimi potrebami v procesu inkluzijeUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetared. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc7. 11. 2019
Snovalsko razmišljanje (design thinking) v visokošolskem prostoruUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetadoc. dr. Stanislav Avsec8. 11. 2019
asist. Veronika šuligoj
Kaj spodbuja in kaj ovira visokošolske učitelje pri inoviranju poučevanjaUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. ddr. Barica Marentič Požarnik8. 11. 2019
dr. Andreja Lavrič
Uporaba novih učnih oblik, metod, pristopov v luči kakovosti visokošolskega študijaUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Tadej Vidmar8. 11. 2019
Internacionalizacija visokošolskega kurikulumaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Stanko Pelc8. 11. 2019
Visokošolski pristopi poučevanja v Italiji – refleksija multiplikatorske izkušnje (Prenos znanja multiplikatorja)Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turisticadr. Nina Lovec, lektor8. 11. 2019
Spodbujanje študentov h kakovostnemu samostojnemu študijuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. ddr. Barica Marentič Požarnik15. 11. 2019
Inovativna in fleksibilna učna okolja v visokem šolstvu za vzpostavljanje personalizirane učne interakcijeUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Viktorija Florjančič15. 11. 2019
Kako sestaviti dobra vprašanja izbirnega tipa v naravoslovnih študijskih programih?Univerza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Andraž Stožer15. 11. 2019
izr. prof. dr. Sara Tement
Odnosna komunikacija I – podloga za inovativno poučevanje na visokošolski ravniUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Andreja Lavrič16. 11. 2019
Sprotno preverjanje znanja z uporabo kvizov v e-učilnici (Prenos znanja multiplikatorja)Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakultetadr. Matej Jošt20. 11. 2019
Načrtovanje pedagoškega procesa in priprava na predavanja in vajeUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaprof. dr. Milena Ivanuš Grmek21. 11. 2019
Vključevanje študentov v preverjanje in ocenjevanje znanjaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Sonja Rutar22. 11. 2019
Podporne strategije vključevanja študentov s posebnimi potrebami in posebnimi statusi v procesu visokošolskega izobraževanjaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetadoc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday29. 11. 2019
dr. Karmen Drljić, viš. pred.
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakultetadoc. dr. Milena Košak Babuder4. 12. 2019
asist. dr. Suzana Pulec Lah
Od izkustvenega do raziskovalnega učenja in poučevanja naravoslovnih vsebin (Prenos znanja multiplikatorja)Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakultetadoc. dr. Iztok Tomažič4. 12. 2019
Na študenta osredinjeno učenje in poučevanje na UTS Sydney – Prenos znanja multiplikatorjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik5. 12. 2019
Kompetence mentorja – visokošolskega učitelja za učinkovito vodenje praktičnega usposabljanja študentov (nepedagoška praksa) Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš6. 12. 2019
Prožne oblike praktičnega usposabljanja študentov na likovno-umetniškem področju izven natične inštitucijeUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Jurij Selan6. 12. 2019
dr. Uršula Podobnik, viš. pred.
Načrtovanje, izvajanje in evalvacija študijskih programovUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Sonja Rutar6. 12. 2019
Različnost študentk in študentov v visokošolskem prostoru Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaprof. dr. Darja Zorc Maver11. 12. 2019
dr. Tomaž Vec
dr. Mija Marija Klemenčič Rozman
dr. Matej Sande
Z zanosom do prvega članka ali najzahtevnejši teden v mojem dosedanjem študiju – Prenos znanja multiplikatorjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Drago Bokal12. 12. 2019
Leposlovje v visokošolskih študijskih programih – izhodišča za izboljšanje študijskega procesaUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaprof. dr. Dragica Haramija12. 12. 2019
Inovativne oblike spremljanja laboratorijsko eksperimentalnega delaUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaprof. dr. Vesna Ferk Savec13. 12. 2019
dr. Johannes Pernaa
asist. špela Hrast
Inovativni pristopi načrtovanja kurikuluma v visokošolskem prostoruUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetašarolta Godnič Vičič, viš. pred.13. 12. 2019
Specifike poučevanja študentov s posebnimi statusomUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Marta Licardo17. 12. 2019
Igra vlog in simuliranje procesov z uporabo znanj o lobistično-pogajalskih procesihUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoprof. dr. Boris Cizelj18. 12. 2019
študenti s posebnimi potrebami v procesu inkluzijeUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaprof. dr. Majda Schmidt Krajnc18. 12. 2019
Izzivi in dileme ocenjevanja znanja v visokošolskem izobraževanju Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Damijan štefanc23. 12. 2019

Interesting practices

Benchlearning is one of the quality systems based on encouraging improvement by identifying and sharing good practices and ideas.

In the field of the quality loop of introducing improvements in learning and teaching, UL members, together with three foreign universities, prepared descriptions of practices and challenges they face in one of the three areas: introducing systemic improvements in study programmes, findings supported by self-evaluation and effective implementing and monitoring the implementation of improvements.

Enhancement-led visits

Enhancement-led visits are aimed at supporting member faculties of University of Ljubljana (UL) in their efforts to boost quality, at invaluable exchange of practices and strengthening cooperation within UL, as defined in Article 8 of the Quality System Rules of the UL.

Enhancement-led visits encourage the representatives of member faculties in finding and building on their own solutions, and strengthen the understanding of specific circumstances and needs of the faculties. Enhancement-led visits at UL are defined in detail by the Rules on UL enhancement-led visits. The mechanism is not intended for assessing the quality of member faculties.

Participation of UL students

Students have been involved in their design since the very development of UL enhancement-led visits. They are trained for their implementation, as members of the self-evaluation and enhancement group they participate in the preparation and implementation of the enhancement-led visit, they are also invited to monitor the implementation of measures arising from the enhancement-led visits.

2.
The UL member faculty applies in the call
3.
The UL Quality Assurance Committee approves the plan for conducting enhancement-led visits
1.
USKAP posts a call for conducting enhancement-led visits
4.
USKAP draws up an evaluation of the enhancement-led visits
6.
USKAP informs stakeholders about the enhancement-led visits conducted and key findings
5.
The UL Quality Assurance Committee discusses the report on the evaluation of enhancement-led visits

Analyses

Report on the implementation of enhancement-led visits

In 2018, we prepared a report for the first cycle of visits. We started conducting visits in 2014 and carried them out in 18 UL members. In the report, we assessed the achievement of the purpose of the visits, highlighted the key factors that contributed to the success, and prepared an overview of all the topics discussed.

Rules on UL enhancement-led visits

Monitoring employee satisfaction

As part of the project Kakovost na Univerzi v Ljubljani (KUL, meaning: Quality at the University of Ljubljana), we developed tools for monitoring employee satisfaction and in adopted them at the UL Senate in 2015. As part of the project, we also performed a test evaluation of tools for monitoring employee satisfaction, which are intended to be adjusted according to the size and organization of the UL members and the UL Rectorate. Thus, we enabled the monitoring of the commitment of employees at UL, satisfaction with the existing organizational structure and organizational and content support.

Trends in monitoring employee satisfaction and commitment enable the design, implementation and monitoring of measures for better working conditions, employee relations and employee creativity. At the UL members and the Rectorate, we monitor employee satisfaction and include measures based on the results of various monitoring (satisfaction survey and organizational climate, annual interviews) in the Work program and Business Report and Quality Assurance Report.

Based on employee satisfaction surveys, we have taken a number of measures at the level of UL members and the UL Rectorate, such as arranging common rooms, setting up shared kitchens and dining areas inside buildings, enabling recreation for a more active lifestyle, organizing events for a better organizational climate (e.g. sports days, excursions).

With the aim of monitoring employee satisfaction and organisational culture, a survey on employee satisfaction and organisational culture is carried out periodically, as specified in Article 11 of the Quality System Rules of the UL. The survey serves to provide feedback on employee satisfaction, their commitment, cooperation among various groups of employees and on other aspects of the organisational culture that exert a direct influence on the function of UL.

Feedback on employee satisfaction can also be gathered through other methods of qualitative and quantitative data collection.