Projekti in zanimive prakse

Projekti

Projekt KUL (2013-2015) je bil za Univerzo v Ljubljani prvi obsežen projekt, ki se je posvetil kakovosti. Izvajali smo sistematične, celostne in razvojne ukrepe za nadgradnjo sistema kakovosti na Univerzi. S projektom KUL smo spodbudili razvoj skupne kulture kakovosti na način, da smo vanj vključili vseh 26 članic in vzpostavili nov način sodelovanja.

Trenutno (2018–2022) poteka že drug obsežen projekt Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP), z namenom izboljševanja kakovosti visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. Projekt INOVUP s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Zanimive prakse

V okviru sistemov kakovosti, ki temeljijo na spodbujanju izboljšav v kakovosti, prepoznavajo in delijo dobre prakse ter ideje so članice UL za primerjalno učenje (ang. benchlearning) skupaj s tremi tujimi univerzami, na področju zanke kakovosti vpeljevanja izboljšav pri učenju in poučevanju, pripravile opise praks in izzivov, s katerimi se spoprijemajo na enem od treh področij te zanke: pri vpeljevanju sistemskih izboljšav v študijske programe; z ugotovitvami podprti samoevalvaciji; učinkovitem uresničevanju in spremljanju uresničevanja izboljšav.