Projekti in zanimive prakse

Projekti

Projekt KUL (2013-2015) je bil za Univerzo v Ljubljani prvi obsežen projekt, ki se je posvetil kakovosti. Izvajali smo sistematične, celostne in razvojne ukrepe za nadgradnjo sistema kakovosti na Univerzi. S projektom KUL smo spodbudili razvoj skupne kulture kakovosti na način, da smo vanj vključili vseh 26 članic in vzpostavili nov način sodelovanja.

Trenutno (2018–2022) poteka že drug obsežen projekt Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP), z namenom izboljševanja kakovosti visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. Projekt INOVUP s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Naziv usposabljanjaOrganizacijaIzvajalec_kaDatum izvedbe
Načrtovanje priprave in izvedbe mentorstva na fakulteti za praktično usposabljanje študentov (nepedagoška praksa)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš10. 01. 2020
Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih kompetenc študentov v procesu visokošolskega izobraževanjaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tina Vršnik Perše24. 01. 2020
Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih programihUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dr. Andrej Naterer24. 01. 2020
Kaj potrebuje izkušnja, da postane (po)učna? (za multiplikatorje)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Danijela Makovec Radovan28. 01. 2020
izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
mag. Zlata Ploštajner
mag. Vanja Perovšek
Spodbujanje aktivnega študija v večjih in manjših skupinah študentovUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. dr. Barica Marentič Požarnik31. 01. 2020
Raziskovanje s povezovanjem ali facilitiranje kot inovativna metoda dela v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Smiljana Gartner31. 01. 2020
Holistični pristopi v religiozni edukacijiUniverza v Ljubljani, Teološka fakultetaasist. dr. Iva Nežič Glavica04. 02. 2020
Spodbujanje aktivnega študija v večjih in manjših skupinah študentovUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. ddr. Barica Marentič Požarnik07. 02. 2020
Načrtovanje pedagoškega procesa in priprava na predavanje in vajeUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetared. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek19. 02. 2020
Poučevanje za doseganje višjih nivojev miselnih veščin pri študentihUniverza v Mariboruizr. prof. dr. Slavko Cvetek20. 02. 2020
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetovUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik21. 02. 2020
Vzpostavljanje vključujoče učne skupnosti v visokošolskem okoljuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Robert Repnik06. 03. 2020
Kako sestaviti dobra vprašanja izbirnega tipa v naravoslovnih študijskih programih?Univerza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Andraž Stožer09. 03. 2020
izr. prof. dr. Sara Tement
Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik14. 04. 2020
Kako kakovostno izvajati študij na daljavo in preživetiUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Marko Radovan28. 04. 2020
Bo še kdaj tako, kot je bilo? Vpliv trenutne krize in izolacije na prakso, pojmovanje in odnos do rabe sodobnih tehnologij v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Damijan Štefanc29. 04. 2020
Izobraževanje na daljavo in avtorske praviceUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Maja Bogataj Jančič05. 05. 2020
Kako sta povezana spremljanje in ocenjevanje znanja z učenjem pri poučevanju na daljavoUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Sonja Rutar11. 05. 2020
Šarolta Godnič Vičič, viš. pred.
Sokratski dialog kot učna tehnikaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tomaž Grušovnik14. 05. 2020
Vizualizacija v pedagoškem deluUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaDragana Prijanovič19. 05. 2020
Sokratski dialog kot učna tehnikaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tomaž Grušovnik21. 05. 2020
Primerjava uporabe učnih metod med Univerzo v Coimbri, Univerzo na Azorih in Univerzo v MariboruUniverza v Mariboru, Fakulteta za energetikored. prof. dr. Jurij Avsec21. 05. 2020
Izvajanje in razvoj uveljavljenih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik22. 05. 2020
Preverjanje in ocenjevanje znanja v visokošolskem izobraževanjuUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Petra Dolenc22. 05. 2020
dr. Ana Bardorfer, pred.
Kako povečati učno uspešnost in študijske dosežke študentov: primer inovativnosti šolskega sistema na JaponskemUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dddr. Joca Zurc25. 05. 2020
Izvajanje izpitov na daljavo z uporabo aplikacij Exam.net in MoodleUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Marko Radovan26. 05. 2020
Fleksibilni učni itinerariji – izziv ali nadlogaUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vededoc. dr. Branislav Šmitek27. 05. 2020
Motivacija študentov za sodelovalno učenjeUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikored. prof. dr. Maja Stojanović28. 05. 2020
Poučevanje vodenja v 21. stoletjuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Judita Peterlin29. 05. 2020
Sprotno in končno preverjanje znanja na daljavoUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Stanko Pelc29. 05. 2020
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetovUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik01. 06. 2020
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja negospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih predmetovUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik02. 06. 2020
Retorika in govor (z oz. raje brez maske)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. dr. Tivadar Hotimir02. 06. 2020
Primeri dobrih praks visokošolskega poučevanja v BelgijiUniverza v Mariborured. prof. dr. Matjaž Šraml03. 06. 2020
Več kot le predavanje: o učenju z raziskovanjem prek spletaUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Iztok Tomažič03. 06. 2020
Pristop lateralnega mišljenja v naravoslovjuUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikored. prof. dr. Maja Stojanović09. 06. 2020
Igre kot prožna oblika utrjevanja in sprotnega preverjanja študijskih vsebinUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetadoc. dr. Brigita Kacjan10. 06. 2020
Usposabljanje za razvoj didaktično učinkovitega in varnega laboratorijskega in terenskega dela ter eksperimentalnih predavanj na področju fizikeUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik11. 06. 2020
Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovna področjaUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematikoizr. prof. dr. Robert Repnik12. 06. 2020
Miti in sodobna znanstvena spoznanja o spodbujanju kakovostnega učenjaUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Katja Košir16. 06. 2020
Mentoriranje doktorskih študentov – Vzpostavljanje sodelovalnega odnosaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaProf. Vijay Kumar Mallan, Higher Development Education Center, University of Otago, Nova Zelandija22. 06. 2020
Mentoriranje doktorskih študentov – Aktivno spodbujanje za uspešno pripravo doktorskega delaUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetaProf. Vijay Kumar Mallan, Higher Development Education Center, University of Otago, Nova Zelandija23. 06. 2020
Izboljševanje kakovosti učenja in poučevanja z vključevanjem gibanja in priprava učnega okoljaUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Vesna Štemberger23. 06. 2020
Luka Leitinger
Konstruktivizem kot prožna oblika poučevanja za spodbujanje analitičnega mišljenjaFakulteta za informacijske študije Novo mestodoc. dr. Nuša Erman29. 06. 2020
Kako sestaviti dobra vprašanja izbirnega tipa v naravoslovnih študijskih programih?Univerza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Sara Tement01. 07. 2020
izr. prof. dr. Andraž Stožer
Uporaba eTwinninga za mednarodno sodelovanje v okviru pedagoških študijskih programovUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetadoc. dr. Jerneja Pavlin03. 07. 2020
Poučevanje vodenja v 21. stoletjuUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Judita Peterlin07. 07. 2020
Inovativnost na Univerzi v Manchestru: koncept trajnostnosti in e-učenjeUniverza v Ljubljani, Fakulteta za upravolekt. Manica Danko08. 07. 2020
lekt. Vida Zorko
Pristopi k načrtovanju didaktično ustrezne uporabe spletnega učnega okoljaUniverza v Mariboru, Filozofska fakultetared. prof. dr. Marjan Krašna09. 07. 2020
Supervizija doktorskih študentovUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. Melita Kovačević10. 07. 2020
Podpora in spodbujanje odličnosti pri superviziji doktorskih študentov (Supporting and encouraging excellence in doctoral supervision)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetaprof. Melita Kovačević15. 07. 2020
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimiUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Tjaša Filipčič21. 08. 2020
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s slepoto in slabovidnostjoUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetadoc. dr. Ingrid Žolgar Jerković04. 09. 2020
O treh vrstah odličnosti visokošolskega učiteljaUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetadoc. dr. Danijela Makovec Radovan08. 09. 2020
Poučevanje za aktiven študijUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Barbara Šteh17. 09. 2020
Pedagoški pristopi k uvajanju novih tehnologij v študijski proces (Introduction to Online T&L)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Kay Hack (Advance HE)23. 09. 2020
Humaniziranje učenja na daljavo: Vidiki sodelovalnega učenja v času pandemije (Humanizing online learning: Perspectives on learning collaboratively in a pandemic)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Norman Vaughan (Mount Royal University)28. 09. 2020
Ustvarjanje prožnega modela za kombinirano učenje v živo in na daljavo (Creating a Flexible Blended Model for Remote and In-person Learning)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Heather Clayton Staker (Ready to Blend)29. 09. 2020
Prek izkušnje do raziskovanjaUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakultetadoc. dr. Iztok Tomažič30. 09. 2020
Sodobni pogledi in prakse spremljanja in ocenjevanja znanjaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Petra Dolenc06. 10. 2020
Načini in primeri ocenjevanja znanjaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetadr. Ana Bardorfer, viš. pred.09. 10. 2020
Načrtovanje prožnih kombiniranih modelov sodelovalnega študijskega dela (Designing Collaborative Work for Flexible Blended Models)Univerza v Ljubljani, Filozofska fakultetadr. Heather Clayton Staker13. 10. 2020
Ocenjevanje na daljavoUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Stanko Pelc16. 10. 2020
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina21. 10. 2020
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina04. 11. 2020
Vpliv novih paradigem andragoške teorije in prakse na zaposljivost diplomantov v visokošolskem izobraževanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Polona Kelava05. 11. 2020
Razvojnopsihološke značilnosti mladih na prehodu v odraslost kot ključno izhodiščeUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad06. 11. 2020
Obrnjeno učenje v visokošolskem poučevanju (Flipped learning in higher education teaching)Univerza v Mariboru, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Branko Bognar, Filozofski fakultet Osjek06. 11. 2020
Izboljševanje študijskega dela z vključevanjem gibanja in s pripravo učnega okoljaUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Vesna Štemberger12. 11. 2020
Inovativno vrednotenje znanja študentov naravoslovjaUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetaprof. dr. Iztok Devetak13. 11. 2020
Strategije samoregulacijskega učenjaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Sonja Rutar13. 11. 2020
Vodenje dejavnosti 1-na-1 s študenti pri izvajanju mešanih kombiniranih modelov (Leading Successfull 1-on-1 Check-ins with Students for Flexible Blended Models)Univerza v Ljubljanidr. Heather Clayton Staker17. 11. 2020
Inkluzivnost in dostopnost visokega šolstvaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetadoc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday20. 11. 2020
Multiplikacijski učinki usklajevanja interesov študentov, delodajalcev, profesorjevUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in informatikoizr. prof. dr. Drago Bokal23.  11. 2020
Ocenjevanje in povratna informacija kot orodji za spodbujanje učenja študentov (Assessment and Feedback for Promoting Student Learning)Univerza v Ljubljanidr. Patrick Baughan25. 11. 2020
Sodelovanje s študenti s statusom študenta s posebnimi potrebami pri prilagajanju študijskega procesaUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetadoc. dr. Karmen Drljić27. 11. 2020
Izvajanje s tehnologijo podprtega ocenjevanja na učinkovit študijUniverza v Ljubljanidr. Patrick Baughan02. 12. 2020
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanjuUniverza v Mariboru, Pedagoška fakultetadoc. dr. Tomaž Bratina02. 12. 2020
Vloga visokošolskega učitelja in aktivne oblike dela s študenti,Univerza na Primorskem, Pedagoška fakultetaizr. prof. dr. Silva Bratož04. 12. 2020
Vprašanja v predavalnici – njihov pomen in vrste vprašanjAnja Pirih, lektor, Dottore di ricerca, R. Italia
Odprta razprava prilagodljivih kombiniranih modelih (Open Discussion and Q&A about Flexible Blended Models)Univerza v Ljubljanidr. Heather Clayton Staker08. 12. 2020
Spletno in kombinirano učenje v visokošolskem izobraževanju: izbira in implementacija sodobnih komunikacijskih medijevUniverza v Mariboru, Rektorat UMAnnick Hayen, Univerza v Hasseltu, Belgija10. 12. 2020
Ward Belet, Univerza v Hasseltu, Belgija
Na študenta osredinjen proces priprave zaključnih delUniverza na Primorskem, Pedagoška fakultetadr. Nina Krmac, viš. pred.11. 12. 2020
Spletna orodja za spremljanje priprave zaključnih nalog: finski primer priporočil, kultura in evalvacijaUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakultetadr. Johannes Pernaa18. 12. 2020
Dimenzije prožnega učenja in poučevanja (Izzivi pri izvajanju pedagoškega procesa na daljavo)Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turisticadr. Nina Lovec, lektor18. 12. 2020
Milka Sinkovič, lektor
Izzivi in dileme ocenjevanja znanja pri visokošolskem izobraževanju na daljavoUniverza v Ljubljani, Filozofska fakultetaizr. prof. dr. Damijan Štefanc23. 12. 2020

Zanimive prakse

V okviru sistemov kakovosti, ki temeljijo na spodbujanju izboljšav v kakovosti, prepoznavajo in delijo dobre prakse ter ideje, so članice UL za primerjalno učenje (ang. benchlearning) skupaj s tremi tujimi univerzami, na področju zanke kakovosti vpeljevanja izboljšav pri učenju in poučevanju, pripravile opise praks in izzivov, s katerimi se spoprijemajo na enem od treh področij te zanke: pri vpeljevanju sistemskih izboljšav v študijske programe; z ugotovitvami podprti samoevalvaciji; učinkovitem uresničevanju in spremljanju uresničevanja izboljšav.

Analize in ostali pomembni dokumenti