Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je 22. 2. 2021 objavil predlog predpisa (Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov), ki je trenutno v pripravi na svetu agencije.

Rok za posredovanje pobude, mnenja ali pripombe je 8. 3. 2021. Več informacij kot tudi Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov kot tudi čistopis 53. člena (obrazec za akreditacijo študijskega programa) najdete na spletni strani NAKVIS.