Posvetovalni obiski

Pravilnik o sistemu kakovosti Univerze v Ljubljani (UL) v 8. členu določa, da so posvetovalni obiski namenjeni podpori članicam UL pri njihovih prizadevanjih krepitve kakovosti, dragoceni izmenjavi praks in izkušenj ter krepitvi sodelovanja znotraj UL. Posvetovalni obiski spodbujajo predstavnike članic pri iskanju in nadgrajevanju lastnih rešitev ter krepijo razumevanje specifičnih okoliščin in potreb članic. Mehanizem ni namenjen ocenjevanju kakovosti članic. Posvetovalne obiske UL podrobneje določajo Pravila za posvetovalne obiske UL.

2.
USKAP

objavi razpis za izvedbo posvetovalnih obiskov za naslednje obdobje

3.
Članica UL

se s sklepom Senata prijavi na razpis (izvedba posvetovalnih obiskov je obvezna v obdobju osmih let)

1.
USKAP

informira deležnike (vodstvo, univerzitetne službe, zaposlene, študente, zunanje deležnike) o izvedenih obiskih in ključnih ugotovitvah

4.
Komisija za kakovost UL

obravnava in potrdi načrt izvedbe posvetovalnih obiskov za naslednja štiri leta, ki ga pripravi USKAP

6.
Komisija za kakovost UL

obravnava poročilo evalvacije obiskov

5.
USKAP

pripravi evalvacijo izvedbe posvetovalnih obiskov

Analize in ostali pomembni dokumenti

Poročilo o izvajanju posvetovalnih obiskov

V letu 2018 smo oblikovali poročilo za prvi cikel izvedbe obiskov. Obiske smo začeli izvajati v letu 2014 ter jih  izvedli na 18 članicah. V poročilu smo ocenili doseganje namena obiskov, poudarili ključne dejavnike, ki so pripomogli k uspehu, ter pripravili pregled vseh obravnavanih tem.

Pravila za posvetovalne obiske UL