Posvetovalni obiski

Posvetovalni obiski so namenjeni podpori članicam Univerze v Ljubljani (UL) pri njihovih prizadevanjih krepitve kakovosti, dragoceni izmenjavi praks in izkušenj ter krepitvi sodelovanja znotraj UL, kot to v 8. členu določa Pravilnik o sistemu kakovosti UL.

Posvetovalni obiski spodbujajo predstavnike članic pri iskanju in nadgrajevanju lastnih rešitev ter krepijo razumevanje specifičnih okoliščin in potreb članic. Posvetovalne obiske podrobneje določajo Pravila za posvetovalne obiske UL. Mehanizem ni namenjen ocenjevanju kakovosti članic.

Sodelovanje študentov UL

Študenti so že od samega razvoja posvetovalnih obiskov UL vključeni v njihovo zasnovo. Tako se usposabljajo za njihovo izvedbo, kot člani samoevalvacijske in posvetovalne skupine sodelujejo pri pripravi in izvedbi posvetovalnega obiska, vabljeni so tudi k spremljanju uresničevanja ukrepov, ki izhajajo iz posvetovalnih obiskov.

2.
Članica UL se prijavi na razpis
3.
Komisija za kakovost UL potrdi načrt izvedbe posvetovalnih obiskov
1.
USKAP objavi razpis za izvedbo posvetovalnih obiskov
4.
USKAP pripravi evalvacijo izvedbe posvetovalnih obiskov
6.
USKAP obvesti deležnike o izvedenih posvetovalnih obiskih in ključnih ugotovitvah
5.
Komisija za kakovost UL obravnava poročilo evalvacije posvetovalnih obiskov

Analize in ostali pomembni dokumenti

Poročilo o izvajanju posvetovalnih obiskov

V letu 2018 smo oblikovali poročilo za prvi cikel izvedbe obiskov. Obiske smo začeli izvajati v letu 2014 ter jih izvedli na 18 članicah. V poročilu smo ocenili doseganje namena obiskov, poudarili ključne dejavnike, ki so pripomogli k uspehu, ter pripravili pregled vseh obravnavanih tem.

Pravila za posvetovalne obiske UL