Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je 18. 3. 2021 objavil Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov.

Predmet poziva, pogoji, vsebina prijave ter rok in naslov za vlaganje prijav so navedeni v javnem pozivu, ki ga skupaj z dodatnimi informacijami najdete na spletni strani NAKVIS.