2. 7. 2020 je potekal četrti nacioanalni posvet prejekta INOVUP imenovan Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje? Osredotočal se je na problematike študija na daljavo in hkratne uporabe enakih metod poučevanja kot pred izrednimi okoliščlinami.

Posvet je moderiral izr. prof. dr Marko Radovan. Začetek sta predstavljali 2 predavanji in z njimi povezana diskusija. Prvo je vodil Dr. Jeremy Knox iz Središča za raziskovanje digitalnega izobraževanja na Univerzi v Edinburgu, ki je predstavil Manifest za digitalno poučevanje, drugo pa dr. Petar Jandrić, urednik revije Postdigital education.

Sledila je okrogla miza naslovljena: Različna mnenja, pestri pogledi, ki jo je moderiral izr. prof. dr. Damijan Štefanc za tem pa predstavitev dobrih praks,ki  je potekala na način kratkih predstavitev strokovnjakov s področja.

Izvedenih je bilo 9 kratkih predstavitev:

Naslov predstavitveIzvajalec predstavitve
1Interaktivna predavanja na Zoomuizr. prof. dr. Judita Petrlin, Ekonomska fakulteta UL
2Praktično usposabljanje na pedagoških programih in skupna izobraževalna točka Razlagamo.sispec. Red. prof. Alenka Lipovec, Pedagoška fakulteta UM, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
3Odprti izobraževalni viri kot podpora pri delu na daljavo -primer polski.infoMaja Cimerman Sitar, Inter-kulturo in prof. dr. Małgorzata Pamula-Behrens, Pedagoška univerza Krakov (PL)
4eTwinningpri projektnem učnem delu na pedagoških študijskih programihdoc. dr. Jerneja Pavlin, Pedagoška fakulteta UL
5Primerjava tehnološko podprtega poučevanja linearne algebre na PEF UL in na UniversityCollegeDublindoc. dr. Boštjan Kuzman, Pedagoška fakulteta UL
6Sodelovalno snovalskorazmišljanje na daljavo –nova izkušnja za učitelja in študenteSanja Jedrinović, Pedagoška fakulteta UL, izr. prof. dr. Urška Stanković Elesini, Naravoslovnotehniška fakulteta UL
7Fleksibilniučniitinerariji–izzivali nadlogaprojektnega deladoc. dr. Branislav Šmitek, Fakulteta za organizacijske vede UM
8Smiselnost izvedbe pedagoške prakse na daljavodoc. dr. Andreja Špernjak, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
9Aktivno samostojno učenje v spletni učilnici Moodlepri predmetih s področja raziskovalne metodologijeIzr. prof. Joca Zurc, Filozofska fakulteta UM

Za konec posveta so sledila še vprašanja strokovnjakom in zaključek posveta.

Daljše poročilo in nekatere izseke nacionalnega posveta najdete na povezavi.