Mednarodna dimenzija

Mednarodno sodelovanje na področju kakovosti

Mednarodno sodelovanje omogoča skupno razvijanje novih pristopov, idej in dejavnosti na področju kakovosti. Sodelovanje s tujimi visokošolskimi ustanovami omogoča pomembne izmenjave znanja in izkušenj ter tako pomembno prispeva h krepitvi internacionalizacije univerze skladno s Strategijo internacionalizacije Univerze v Ljubljani.

Projekti in forumi

V okviru Univerzitetne zveze EUTOPIA,  usmerjamo razvoj inovativnega pristopa k zagotavljanju in krepitvi kakovosti. Dejavni smo tudi pri delovni skupini mreže Guild v okviru katere s partnerji mreže izmenjujemo dragoceno znanje in prakse o krepitvi kakovosti različnih dejavnosti, ki izboljšujejo raziskovalno odličnost. V okviru European University Association (EUA) sodelujemo v tematski skupini (Thematic Peer Group), ki obravnava vprašanja preverjanja in evalviranja odličnosti učenja in poučevanja. Redno se udeležujemo Evropskih forumov za zagotavljanje kakovosti (EQAF) in evropskih forumov o učenju in poučevanju. V okviru letnih procesov poročanj poročamo oziroma pripravljamo podatke za vse ključne mednarodne razvrstitvene lestvice (QS, Multirank, THE, ARWU).

Mednarodne evalvacije in akreditacije

Pomembno razvojno vlogo na področju kakovosti predstavljajo mednarodne evalvacije in akreditacije. Načrtujemo izvedbo tretje mednarodne akreditacije prek nacionalne finske agencije za kakovost Finish Education Evaluation Cnetre (FINEEC). Prvi dve sta bili izvedeni v okviru European University Association (EUA, Institutional Evaluation Programme). Od leta 2010 smo pridobili 51 mednarodnih programskih akreditacij, in sicer za 27 študijskih programov prve in 24 programov druge stopnje. Članice UL imajo prav tako 6 mednarodnih institucionalnih akreditacij. Poleg mednarodnih akreditacij je 36 programov vključenih v sezname oziroma indekse relevantnih profesionalnih združenj, ki ustrezajo mednarodnim področnim merilom.