O Univerzitetni službi za kakovost, analize in poročanje (USKAP)

Univerzitetna služba za kakovost, analize in poročanje (USKAP) je osrednja služba Univerze v Ljubljani, ki se ukvarja s spodbujanjem in zagotavljanjem kakovosti na področju raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela. Sestavljena je iz treh oddelkov: Oddelka za poročanje, ki se ukvarja s sistematičnim zbiranjem podatkov, njihovo obdelavo in pripravo analiz, Oddelka za kakovost, ki se ukvarja s krovnimi procesi zagotavljanja kakovosti (samoevalvacije, akreditacije, posvetovalni obiski, usposabljanja, projektno delo) in Oddelka za kakovost na področju umetnosti, ki se ukvarja z implementacijo vseh mehanizmov kakovosti na področju umetnosti.

Univerzitetno službo za kakovost, analize in poročanje vodi prof. dr. Tomaž Deželan, pomočnik rektorja na področju za kakovost, ki skrbi za usklajeno in sinergično delovanje vseh oddelkov službe.