Univerza CY Cergy Paris je od 29. junija do 3. julija 2020 gostila prvega od šestih mednarodnih dogodkov zveze EUTOPIA (Eweek), načrtovanih v okviru projekta EUTOPIA 2050. Na dogodku je sodelovalo vseh šest univerz, članic zveze EUTOPIA (, organizatorica dogodka CY Cergy Paris Université, Vrije Universiteit Brussel, Univerza v Göteborgu, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni, Univerza v Warwicku in Univerza v Ljubljani).

Zaradi covid-19 se je zveza odločila, da je prvi dogodek EUTOPIA tedna digitalizirala in  je  v celoti potekal preko spleta.

V petih dneh so se zvrstila delovna srečanja, pa tudi drugi dogodki in dejavnosti, kot so kulturni izleti, konference o trajnostnih kampusih in digitalni vključenosti, delavnice o mednarodni mobilnosti in evropskih razpisih, natečaji, opoldanske razprave, odkrivanje univerze CY Cergy Paris in video predstavitve študentskih združenj.

ODPRTI DOGODKI:

Na Konferenci »Trajnostni kampusi« so si partnerji izmenjali se je izmenjevalo strokovno znanje, razpravljali so  o modelu strateškega in skupnega sodelovanja univerz z njihovimi regijami, kraji in skupnostmi ter o snovanju sodelovanja znotraj zveze EUTOPIA. Skupna konferenca »Digitalna vključenost« pa je bila namenjena izmenjavi strokovnega znanja med zvezami evropskih univerz.

Štiri kulturni izleti in deset predstavitev CY Cergy Paris Université
CY Cergy Paris Université se ponaša z bogato kulturno in umetniško zgodovino kot kraj, kjer se je razvijal impresionizem. Posnetki kulturnega izleta so dostopni na družbenih omrežjih zveze EUTOPIA. Te vam omogočajo odkrivanje številnih znamenitosti Cergyja in njegove okolice.

DOGODKI OMOGOČENI S PRIJAVO:

Študentski forum:
Forum so vodili predstavniki študentov zveze EUTOPIA in razpravljali o  temi: »Graditev evropskih univerz: k trajnostni univerzi. Kako doseči cilje trajnostnega razvoja ZN na univerzah: kakšna je vloga študentov?«

Dve delavnici
Izvedeni sta bili delavnici, naslovljeni »Dobre prakse pri sprejemanju študentov po kriznih razmerah« in »Evropski razpisi: k strategiji zveze EUTOPIA«. Delavnici sta skupnosti zveze EUTOPIA omogočili izmenjavo dobrih praks in izkušenj na teh področjih.

Razprave 
Posnetki o razpravah »Odprta znanost«, »Bazar znanj« in »Mednarodna mobilnost«, ki jih so jih vodili študenti univerze CY Cergy Paris Université,  so na voljo na družbenem omrežju Facebook. Študentska združenja
Da bi bolje spoznali študentsko življenje na univerzah zveze EUTOPIA, vas vabimo, da si na družbenih omrežjih ogledate video predstavitve študentskih združenj.