Organizacija EQ-Arts (Enhancing Quality in the Arts) je izdala svojo prvo tematsko analizo, s katero dodatno podpira promocijo kulture kakovosti znotraj evropskega visokošolskega sektorja na področju umetnosti.

Na osnovi opravljene tematske analize bodo pri EQ-Arts v naslednjih letih pripravili vrsto tematskih poročil, s katerimi se bodo osredotočili predvsem na razvoj, trende, primere dobre prakse ter na področja izzivov.

Publikacija je dostopna na povezavi, več informacij je na voljo na spletni strani EQ-Arts.