ASIIN

ASIIN (Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) je nemška agencija, članica Evropskega registra za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. V Nemčiji in mednarodno izvaja akreditacije in evalvacije ter svetovanje za organizacijski razvoj. Prepoznana je predvsem za študije inženirstva, informatike, matematike in naravoslovja.

IFLA

IFLA (International Federation of Lanscape Architects) si prizadeva zvišati strokovnost prakticiranja krajinske arhitekture v Evropi in po svetu, zato želi vzpostaviti priznano raven visokošolskih kvalifikacij na tem področju.

AMBA

AMBA (Association of MBAs) je najvišji standard uspešnosti v podiplomskem poslovnem izobraževanju. Samo najboljša dva odstotka poslovnih šol na svetu sta prejela akreditacijo AMBA za svoje programe MBA, MBM in DBA. Akreditacija, ki se podrobno osredotoča na študijski program in ne na celotno institucijo, je podeljena le tistim programom, ki izpolnjujejo najvišje standarde v poučevanju, učnih načrtih in interakcijah s študenti.

EAPAA

EAPAA Evropska zveza za akreditacijo področja javne uprave (European Association for Public Administration Accreditation) je edini uveljavljen evropski akter na področju kakovosti univerzitetnega izobraževanja v javni upravi, pri čemer spodbuja razvoj študijskih programov in inovativnih pristopov učenja in poučevanja. Program evalvirajo glede na njegovo poslanstvo, specifični profil in kontekst.

Programska akreditacija

Programska akreditacija o skladnosti z EU direktivo o priznavanju poklicnih kvalifikacij

STCW

Akreditacija za usposabljanja pomorščakov je del širšega preverjanja ustrezanja slovenskega sistema pomorskega izobraževanja, usposabljanja in certificiranja, skladno z Direktivo 2008/106/EC, ter Mednarodno konvencijo o standardih usposabljanj, certificiranju in varnosti v pomorstvu STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978). Direktiva določa minimalne ravni izobraževanja pomorščakov, konvencija pa poleg mednarodno dogovorjenih standardov vsebuje tudi smernice za njihovo izpolnjevanje. Evropska agencija za pomorsko varnost EMSA (European Maritime Safety Agency) ima za preverjanje ustrezanja z omenjeno direktivo in konvencijo nabor pooblaščenih agencij. Institucija, ki deluje skladno s konvencijo in direktivo, ima vzpostavljen sistem kakovosti, ki zagotavlja izpolnjevanje standardov.

EQUIS

EFMD (European Foundation for Management Development) svetovna mreža, ki združuje več kot 900 organizacij iz 88 držav, je nepridobitna organizacija, namenjena razvoju managementa. Globalno je priznana kot podeljevalka akreditacij EQUIS (European Quality Improvement System) za poslovne šole, programe in korporativne univerze. Je institucionalna akreditacija, ki vključuje evalvacijo vseh dejavnosti posamezne poslovne šole, vključno s študijskimi programi, vseživljenjskim učenjem, razvojem znanja in doprinosom k družbi. EQUIS je v svetu uveljavljen kot eden od vodilnih akreditacijskih sistemov poslovnih šol. Priznan je med potencialnimi študenti, profesorji, delodajalci, potencialnimi naročniki in v javnosti ter je pogosto predpogoj za vstop na rangirne lestvice na tem področju. EQUIS akreditacijo je pridobilo le 176 šol v 42 državah.

AACSB

V ZDA je na področju poslovnega izobraževanja najbolj znana mednarodna akreditacija AACSB, ki jo podeljuje ameriška organizacija AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Združenje je bilo ustanovljeno leta 1916 in vključuje 1600 pretežno izobraževalnih institucij v več kot 90 državah. Institucije z AACSB akreditacijo ustrezajo zahtevnim in celovitim akreditacijskim standardom, ki so razdeljeni na štiri področja: strateško upravljanje institucije in inovacije; delovanje in vpetost vseh deležnikov; učenje in poučevanje; akademsko, raziskovalno in poklicno udejstvovanje.

ISO

Akreditacijske listine za laboratorije v Sloveniji podeljuje akreditacijski organ Slovenska akreditacija. Za preizkuševalne laboratorije se uporablja sistem SIST EN ISO/IEC 17025, akreditacija poteka v skladu z mednarodnimi sporazumi o priznavanju akreditacij in pomeni upoštevanje mednarodnih standardov. Akreditacija je potrditev, ki se nanaša na organ za ugotavljanje skladnosti in jo kot tretja stranka izda akreditacijski organ (v Sloveniji je to Slovenska akreditacija) ter z njo prizna usposobljenost akreditiranega organa (npr. laboratorija, kontrolnega ali certifikacijskega organa) za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti.

EAEVE

EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) je evropska zveza institucij za veterinarsko izobraževanje in predstavlja akreditacijsko avtoriteto za veterinarsko izobraževanje v Evropi. V evalvacijah EAEVE v sodelovanju s FVE (Federation of Veterinarians of Europe) preverja naslednje vidike: študenti in pedagogi; tipi usposabljanj; klinične vaje znotraj in zunaj institucije.

BGCI

BGCI (Botanic Gardens Conservation International) je največja svetovna mreža za ohranitev rastlin. V letu 2018 je začela izdajati tudi certifikate, s katerimi razlikuje med botaničnimi vrtovi in tistimi, ki to niso, priznava dosežke pri ohranjanju rastlin in ustrezanje najvišjim mednarodnim standardom na področju. Merila zajemajo strateško vodenje in upravljanje; dostopnost javnosti; dokumentirane zbirke; izobraževanje javnosti; hortikulturo; obseg raziskovanja; ohranjanje rastlin, trajnost in etiko; ekspertizo na področju in vključenost v mrežo BGCI.

ALTE

Evropsko združenje ALTE (Association of Language Testers in Europe) je razvila skupne strokovne standarde kakovosti, ki pokrivajo vse faze procesa preverjanja znanja jezika in so uporabni za vse jezike ter zagotavljajo kakovost izvajalcev izpitov, ki so člani ALTE.

BUREAU VERITAS

BUREAU VERITAS je mednarodno podjetje za ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje s področja kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti.

AHPGS

AHPGS (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) je nemška agencija, ki izvaja postopke akreditacije študijskih programov 1. in 2. stopnje ter institucionalne evalvacije visokošolskih zavodov s področja zdravstvenih in socialnih ved.

EMSA

Evropska agencija za pomorsko varnost EMSA (European Maritime Safety Agency) ima za preverjanje ustreznosti z Direktivo 2008/106/EC ter Mednarodno konvencijo o standardih usposabljanj, certificiranju in varnosti v pomorstvu STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978) nabor pooblaščenih agencij. Institucija, ki deluje skladno s konvencijo in direktivo, ima vzpostavljen sistem kakovosti, ki zagotavlja izpolnjevanje standardov.

AVEPRO

AVEPRO (Holy Sees Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and Faculties) je vatikanska agencija, ki med drugim izvaja postopke zunanje evalvacije na visokošolskih zavodih s področja teologije.

EST

Mednarodno prevodoslovno združenje EST (European Society for Translation Studies) izvaja evalvacijo, na podlagi katere so mednarodni prevodoslovni doktorski programi sprejeti v mednarodno mrežo International Doctorate in Translation Studies.

HR Excellence in Research

Leta 2008 se je Univerza v Ljubljani zavezala k spoštovanju načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev in leta 2012 sprejela svojo Strategijo UL za razvoj karier raziskovalcev, na osnovi katere ji je Evropska komisija podelila pravico do uporabe loga »HR Excellence in Research«

EUR-ACE®

ASIIN (Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) je nemška agencija, članica Evropskega registra za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. Je ustanovna članica mreže ENAEE (European Network for the Accreditation of Engineering Education), v kateri se združujejo organizacije, ki v Evropskem visokošolskem prostoru izobražujejo inženirje. Od leta 2006 je ASIIN pooblaščena, da v primeru izpolnjenih meril študijskim programom poleg svojega pečata podeljuje EUR-ACE® znamko, ki prepoznava zelo kakovostne študijske programe inženirstva v Evropi in širše. Visokošolska institucija pridobi certifikat z EUR-ACE® znamko, kar povečuje prepoznavnost diplomantov ter mobilnost in priznavanje med institucijami, ki imajo to znamko.

Eurolabel®

ECTN (European Chemistry Thematic Network Association) je zveza Evropske kemijske tematske mreže, v kateri sodelujejo visokošolske institucije, nacionalna kemijska združenja in kemijska podjetja. ECTN je razvila kvalifikacijski okvir, ki ga je potrdila Evropska zveza za kemijske in molekularne znanosti EuCheMS, za študijske programe kemije vseh treh stopenj in podeljuje znamko Eurolabel® z imeni Chemistry Eurobachelor®, Chemistry Euromaster® in Chemistry Doctorate Eurolabel®.

EMT

Mreža EMT (European Masters in Translation) podeljuje znamko kakovosti magistrskim študijskim programom na področju prevajanja, ki izpolnjujejo kriterije, ki jih na podlagi vsakih pet let objavljenega poziva, preverja Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji. Le člani mreže tako lahko uporabljajo EMT logo.

CIUTI

Članstvo v mednarodnem združenju CUITI zahteva izpolnjevanje strogih pogojev, ki jih kandidati s področja prevajanja in tolmačenja izkazujejo skozi postopek vrednotenja kurikula, raziskovanja, infrastrukture in resursov.

EMCI

Za vstop v konzorcij EMCI (European Master in Conference Interpreting) službe za tolmačenje pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu izvedejo postopek vrednotenja posameznega magistrskega študijskega programa s področja tolmačenja.

UNWTO

Svetovna turistična organizacija (kratica WTO oz. UNWTO) je agencija OZN, ki deluje kot svetovalno telo in oblikuje smernice za razvoj turizma v državah članicah ter zbira statistične podatke o trendih v turizmu. Podeljuje certifikate UNWTO TedQual ob doseženi ustreznosti standardov na petih področjih, ki vključujejo tako notranje kot zunanje vidike programov, z namenom podpore razvoju programov izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja na področju turizma.

CEQUINT

Evropski konzorcij za akreditacijo v visokem šolstvu ECA (European Consortium for Accreditation) združuje evropske agencije za zagotavljanje kakovosti, pri čemer si prizadeva delovati kot mednarodno priznan pospeševalec inovativnosti pri akreditacijah in zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu. Spodbuja internacionalizacijo in vrhunsko delovanje svojih članic. Uspešna evalvacija vodi do ECA certifikata za kakovost internacionalizacije CeQuInt - za študijski program ali za institucijo. Certifikat pomeni, da je program ali institucija uspešno vključila mednarodno in medkulturno dimenzijo v namen, vlogo in izvajanje študija.

FEANI

Certifikat EUR-ACE® je predpogoj za vključitev študijskega programa v indeks FEANI pri združenju FEANI (Fédération Européenne d"Association Nationales d"Ingénieurs). FEANI je evropske krovna inženirska organizacija, ki združuje nacionalne inženirske organizacije 33 držav Evropskega visokošolskega prostora.

pero1203

About pero1203

This author has not yet filled in any details.
So far pero1203 has created 4 blog entries.
Go to Top